torsdag 13 mars 2014

Gör upp om makrillfisket utan att bjuda in Island

Norge och EU har gjort upp med Färöarna om makrillfisket bakom ryggen på Island. Överenskommelsen ligger långt över Internationella havsforskningsrådets rekommendationer - och innefattar ändå inga kvoter till Island, Grönland eller Ryssland. Utrikesminister Gunnar Bragi Sveinsson anklagar EU och Norge för falskspel i tvisten och beklagar att Färöarna gett sig in i samma lek.

I förra veckan avslutades förhandlingarna om gemensamma makrillkvoter i Nordostatlanten för 2014. Island, Färöarna, Norge och EU var bara 0,8 procent ifrån varandra - men den skillnaden visade sig vara tillräcklig för att ännu ett år skulle gå utan en överenskommelse. Island skyllde misslyckandet på Norge som anklagades för att vilja fiska långt över hållbara och rekommenderade nivåer. Norge hävdade att skulden låg hos Färöarna och Island som sades sakna kompromissvilja i tvisten.

Nu står det klart att EU, Norge och Färöarna utan att informera Island gjort upp om fångstnivåer för de kommande fem åren. Avtalet undertecknades i går i  London. För 2014 innebär uppgörelsen 611 000 ton till EU, 279 000 ton till Norge och 156 000 ton till Färöarna. Samma kvotfördelningsandel ska användas fram till och med 2018.

Internationella havsforskningsrådets rekommendation för 2014 är totalt 890 000 ton, en gräns som EU, Norge och Färöarna nu på egen hand överskrider med bred marginal. De tre parterna avser att i år fiska 1 046 000 ton.

I överenskommelsen finns det, enligt ett pressmeddelande från EU:s fiskekommissionär Maria Damanaki, utrymme för Island att ansluta sig. Hon hävdar också att den säkrar ett hållbart makrillfiske. Uppgörelsen inkluderar dock inga kvoter till varken Island, Ryssland eller Grönland.

Norge har under förhandlingarna vägrat acceptera en isländsk kvot på 11,9 procent. Den nivån har däremot EU och Island kommit överens om bakom ryggen på Norge. Norge har däremot varit redo att acceptera en något större andel för Färöarna, som nu tilldelas 12,6 procent.

Norge har argumenterat för en total kvot på omkring 1,3 miljoner ton. Sannolikt är dock att årets fiske kommer att uppgå till runt 1,4 miljoner ton. I så fall landar årets fångster på 57 procent över den rekommenderade nivån.

I uppgörelsen saknas 11,9 procent till Island och 5 procent till Ryssland, nivåer som det tidigare finns enighet om mellan flera av de inblandade parterna i fiskekriget. Dessutom har Grönland, som ännu inte fått någon plats vid förhandlingsbordet, aviserat ett fiske i den egna zonen på 100 000 ton makrill.

Norges fiskeminister Elisabeth Aspaker beklagar i ett pressmeddelande att Island inte är del av uppgörelsen, men anser att den säkrar en ansvarsfull förvaltning av fisket. Jákup Mikkelsen, ordförande för det färöiska lagtingets utrikesnämnd, säger i Norðlýsið att det är bra för Färöarna att en överenskommelse är i hamn.

Utrikesminister Gunnar Bragi Sveinsson säger i Morgunblaðið att han är förvånad och besviken över att EU, Norge och Färöarna gjort upp om fångstnivåer utan att informera eller bjuda in Island. Han är också kritisk till att de tilldelat sig kvoter som ligger långt över rekommendationerna:
"Vi sträckte oss mycket långt och trodde att vi hade nått samförstånd med EU om hur det vore möjligt att lösa frågan. Så det är en besvikelse att de skulle behandla oss så här. ... Man har till sista dagen försökt nå fram till något slags allomfattande enighet, men det tycks ha arbetats på det här i kulisserna utan oss. ... Vi gillar inte att EU inte har varit ärligt mot oss - och naturligtvis gillar vi inte heller att färingarna deltar i detta eftersom vi har varit allierade i detta."
Gunnar Bragi Sveinsson är särskilt kritisk till Norge som han anser har ägnat sig åt falskspel och ful taktik under förhandlingsrundorna. Det är också Norge som han anklagar för att ha lyckats driva igenom kvoter som innebär ett fortsatt överfiske av makrill i Nordostatlanten.

Island väntas inom kort utfärda en ensidig makrillkvot i den egna ekonomiska zonen. Islands överenskommelse med EU om en isländsk kvot på 11,9 procent sågs tidigare som en garant för att unionen inte skulle införa sanktioner mot Island på grund av fiskedispyten. Frågan är nu om avtalet mellan EU, Norge och Färöarna äventyrar den saken.

Här kan du läsa mer om makrillfisket.