fredag 7 mars 2014

Invånare på Island ökar till 325 671 personer

Islänningarna blev 1,2 procent fler under 2013. Vid årsskiftet bodde 325 671 personer i öriket. Antalet invånare ökade i samtliga regioner utom Västfjordarna och Norðurland vestra. Av landets 74 kommuner hade 9 över 5 000 invånare - och 6 kommuner hade färre än 100 invånare. Men Árneshreppur, som i många år varit landets minsta kommun, är inte längre ensamt om att vara minst på Island. Det visar statistik från Hagstofa Íslands.

Den 1 januari 2014 var 325 671 personer folkbokförda på Island, en ökning med 3 814 personer jämfört med föregående år. Befolkningsökningen motsvarar 1,2 procent. I hela landet finns nu 1 065 fler män än kvinnor.

Vid årsskiftet hade Island 69 tätorter, alltså samhällen med minst 200 invånare. Dessutom fanns 34 mindre orter med mellan 50 och 199 invånare. Totalt bodde 305 642 personer i tätbefolkade områden och bara 20 029 personer i glesbygd. Antalet tätortsinvånare ökade under året med 4 178 personer.

Den procentuellt största ökningen skedde på Suðurnes där antalet invånare steg med 1,7 procent, vilket motsvarade 354 personer. I Reykjavíkområdet var uppgången 3 077 personer, vilket betydde en ökning med 1,5 procent. I Suðurland var befolkningsökningen 1,1 procent, Austurland 0,7 procent, Vesturland 0,4 procent och Norðurland eystra 0,2 procent.

I två regioner minskade antalet invånare. Totalt tappade Västfjordarna 0,8 procent av befolkningen (59 personer) och Norðurland vestra 0,4 procent (26 personer).

Av Island 74 kommuner hade 9 fler än 5 000 invånare. Störst var Reykjavík med 121 230 invånare följd av Kópavogur (32 308 personer), Hafnarfjörður (27 357 personer), Akureyri (18 103 personer), Reykjanesbær (14 527 personer), Garðabær (14 180 personer), Mosfellsbær (9 075 personer), Árborg (7 889 personer) och Akranes (6 699 personer).

Samtidigt hade 6 kommuner färre än 100 invånare. Árneshreppur i Västfjordarna har i många år varit landets till invånarantalet minsta kommun. Den titeln delas nu med Helgafellssveit som också har 53 invånare. De fyra övriga kommunerna med tvåsiffriga invånartal var Tjörneshreppur (55 personer), Skorradalshreppur (58 personer), Fljótsdalshreppur (68 personer) och Svalbarðshreppur (90 personer). Den nedre gränsen för att en kommun ska få behålla sin självständighet är 50 invånare.