söndag 30 mars 2014

Isländsk arbetslöshet kvar på 4,5 procent i februari

Arbetslösheten låg i februari kvar på 4,5 procent. Den ökade på Suðurnes, i Norðurland vestra och i Suðurland men minskade i Norðurland eystra och i Austurland. Vinnumálastofnun förutspår i en prognos att arbetslösheten kommer att ligga kvar på samma nivå även under mars. Därefter väntas andelen islänningar som står utanför arbetsmarknaden att sjunka på nytt.

Förra året var arbetslösheten som högst under januari och februari, då 5,5 procent av islänningarna saknade arbete. Motsvarande period i år är arbetslösheten 1 procentenhet lägre. Under fyra sommarmånader låg arbetslösheten under 2013 under 4 procent, vilket var första gången sedan finanskraschen.

Precis som i januari landade arbetslösheten i februari på 4,5 procent. Totalt sett var dock i snitt 23 personer fler utan jobb i februari, en ökning som dock var för liten för att göra avtryck i statistiken för hela riket. Vinnumálastofnun räknar med att andelen arbetslösa blir på samma nivå i mars. Därefter brukar arbetslösheten minska på grund av fler säsongsjobb inom branscher med kopplingar till turistindustrin.

Den hårdast drabbade regionen är alltjämt Suðurnes, där arbetslösheten i februari var 7,7 procent (en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med januari i år). Därefter följer Reykjavíkområdet med 4,7 procent (oförändrat), Norðurland eystra 4,1 procent (-0,1), Suðurland 3,9 procent (+0,1), Vesturland 3,2 procent (oförändrat), Austurland 3,0 procent (-0,1), Norðurland vestra 2,9 procent (+0,4) och Västfjordarna 2,4 procent (oförändrat).

Bara en enda kommun hade under februari full sysselsättning: Tjörneshreppur i Norðurland eystra. I ytterligare sex isländska kommuner var endast en person inskriven som arbetslös. I januari fanns det i fyra kommuner inte en enda arbetssökande.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.