lördag 22 mars 2014

Lotto ger krisande islänningar hopp om drömvinsten

Allt fler islänningar väljer efter finanskraschen att spela på lotto. Och det är framför allt personer med små ekonomiska resurser som satsar på just lotto för att försöka vinna högvinsten. Även skraplotter och bingo ökar i popularitet av samma skäl. Det visar psykologiforskaren Daníel Þór Ólasons undersökningar, rapporterar Morgunblaðið.

Under 2011 spelade närmare 60 procent av islänningarna lotto. Fyra år tidigare - och innan krisen drabbade Island - var andelen 50 procent. Bingo och skraplotter är också spel som ökat snabbt i popularitet. Gemensamt för de olika spelen är att insatsen är liten och storvinsten hög. Men så är också chanserna att vinna små.

Daníel Þór Ólason, docent i psykologi vid Háskóli Íslands, har i flera år studerat islänningarnas spelvanor. Ökningen för lotto gäller inte alla grupper. Det är i synnerhet personer med svag ekonomi som spelar på lotto, ägnar sig åt bingo eller köper skraplotter. Däremot har andra typer av spel, som spelautomater, minskat i popularitet efter krisen.

Daníel Þór Ólasons förklaring till uppsvinget för just lotto är förhoppningen om drömvinsten. I medierna har det till exempel skildrats hur vinnare med hjälp av en lottovinst kunnat ta sig ur en besvärlig ekonomisk situation och kunnat lösa lån eller köpa en egen bostad. Eftersom lotto är billigt är det också ett överkomligt sätt att hålla drömmen om ekonomiskt oberoende vid liv - även om det för den stora majoriteten är en usel investering.

Kopplingen mellan speltyp och ekonomisk situation gäller bara lotto. När det gäller övriga spel finns inga större skillnader mellan olika grupper. De som främst spelar nätpoker är dock män i åldern 18 till 25 år.

Spel på nätet är enligt Daníel Þór Ólason också skälet till att spelberoendet bland islänningarna ökar. Bland deltagarna i hans undersökning svarade år 2005 bara 1,6 procent att de var beroende av att spela. Den siffran hade år 2011 ökat till 2,6 procent, skriver Morgunblaðið.