lördag 8 mars 2014

Majoritet för isländsk närvaro vid OS i Sotji

En knapp majoritet anser att president Ólafur Ragnar Grímsson och kultur- och utbildningsminister Illugi Gunnarsson gjorde rätt som närvarade vid invigningsceremonin vid OS i Sotji. Men det är bara bland Framstegspartiets och Självständighetspartiets väljare som en majoritet tycker att beslutet var riktigt. Bland oppositionspartiernas anhängare uppger en klar majoritet att statschefen och statsrådet inte borde ha besökt Ryssland. Det visar en opinionsmätning utförd av MMR.

Både president Ólafur Ragnar Grímsson och kultur- och utbildningsminister Illugi Gunnarsson deltog vid invigningen av OS i Sotji. Den isländska närvaron var dock omdiskuterad. Många tyckte att Island borde markera sitt avståndstagande mot bristande mänskliga rättigheter i Ryssland genom att bojkotta invigningsceremonin.

En knapp majoritet anser dock att det var riktigt att delta. Ólafur Ragnar Grímssons närvaro får tummen upp av 55,1 procent av islänningarna och Illugi Gunnarssons av 54,1 procent.

Män, medelinkomsttagare, pensionärer och personer bosatta på landsbygden var mest positiva till Ólafur Ragnar Grímssons deltagande. Hela 82,6 av Framstegspartiets väljare anser att han gjorde rätt - en åsikt som bara 26,7 procent av Piratpartiets sympatisörer delar.

Samma grupper var också mest positiva till Illugi Gunnarsson närvaro. Starkast var stödet även här bland Framstegspartiets anhängare där 75,9 procent ställde sig bakom beslutet. Minst uppbackning fick ministerns närvaro bland Piratpartiets väljare där bara 23,5 procent var positiva.