söndag 16 mars 2014

Minskat förtroende för Islands president

Presidenten är den stora förloraren i Capacent Gallups årliga förtroendemätning. Tilliten till ämbetet minskar med hela 12 procentenheter. Däremot ökar förtroendet för alltinget och kommunfullmäktige i Reykjavík. Isländska politiker är dock inte i närheten av kustbevakningens eller polisens förtroendekapital. I botten på listan finns alltjämt bankerna.

I samband med finanskraschen kollapsade förtroendet får både folkvalda, myndigheter och banker. Många har nu lyckats bryta den negativa utvecklingen - i synnerhet alltinget vars förtroendekapital ökar med hela 9 procentenheter. I dag har 24 procent av islänningarna förtroende för parlamentet. Kommunfullmäktige i Reykjavík ligger dock före med 31 procent.

En annan vinnare i förtroendemätningen är den speciella ekobrottsåklagare som instiftades efter kraschen. Tilliten till myndigheten är nu 57 procent, en uppgång med 9 procentenheter. Förtroendet för riksåklagaren ökar till 50 procent och för rättsväsendet till 43 procent.

I topp ligger kustbevakningen som hela 89 procent av islänningarna litar på. Därefter följer polisen med 83 procent, Háskóli Íslands med 73 procent och sjukvården med 62 procent.

Mätningens stora förlorare är presidentämbetet som backar hela 12 procentenheter till 47 procent. Om Ólafur Ragnar Grímsson misslyckats med att försvara ämbetets trovärdighet har det gått desto bättre för biskopen Agnes M. Sigurðardóttir att återvinna förtroendet för statskyrkan. Nu litar 39 procent på kyrkan, en ökning med 5 procentenheter.

Förtroendet för centralbanken Seðlabanki Íslands klättrar till 24 procent medan förtroendesiffran för finansinspektionen Fjármálaeftirlitið ligger still på 18 procent. Tilliten till bankväsendet ökar med 4 procentenheter - men med ett förtroendekapital på bara 14 procent ligger det alltjämt i botten.

Här kan du läsa mer om förtroendet för isländska politiker.