torsdag 13 mars 2014

Nederlag för regeringen - inträde införs till Geysir

Sysslomannen i Selfoss ratar regeringens krav på ett föreläggande som stoppar markägarna från att ta betalt av besökare till Geysirområdet. Inträdesavgiften på 600 isländska kronor väntas nu införas under de närmaste dagarna. De privata markägarna har tidigare nobbat ett erbjudande från regeringen om investeringar på 30 miljoner kronor samt en statsfinansierad naturskyddsvakt.

Redan denna vecka väntas nu de privata markägarna börja ta betalt av alla besökare till Geysirområdet. Regeringen vände sig i förra veckan till sysslomannen i Selfoss med krav på ett domstolsföreläggande som skulle förhindra inträdesavgifter. Eftersom staten äger delar av området - bland annat gejsrarna Strokkur och Geysir - hävdade regeringen att de privata delägarna inte hade rätt att införa en entrépeng.

Sysslomannen i Selfoss avslår dock regeringens begäran. Markägarna har sedan tidigare anställt nio personer för att se till så att alla besökare betalar och tryckt upp informationsbroschyrer avsedda för turister. Avgiften blir 600 isländska kronor per person.

I inlagan till sysslomannen skriver markägarnas jurist att det finns flera tidigare exempel på avgiftsbeläggning. När Greipur Sigurðsson, bonde i Haukadalur, år 1894 sålde Geysirområdet till irländaren James Craig började den nye ägaren ta betalt av alla besökare. Där sades också bonden, som hade tillsyn över området, ha rätt att ta ut en skälig avgift av gäster för det arbete som utfördes.

Markägarna påpekar också det akuta behovet av tillsyn vid Geysir. Utan intäkter från besökarna är det omöjligt att skydda den känsliga naturen. De åberopar bland annat att Geysir finns på Umhverfisstofnuns röda lista över besöksmål där stora naturvärden är hotade eftersom området inte tål belastningen från alla besökare.

Om sysslomannen hade gått på regeringens linje hade de privata delägarna krävt staten på ersättning både för kostnader och uteblivna intäkter.

Markägarna har tidigare anklagat regeringen för att sakna intresse för att lösa dispyten. Enligt ett pressmeddelande erbjöds dock de privata delägarna investeringar på 30 miljoner isländska kronor i Geysirområdet. Staten skulle också finansiera en heltidstjänst med inriktning på att skydda naturvärdena. Detta förslag ska inte ha besvarats av markägarna.

Om inte regeringen på annat sätt lyckas stoppa införandet av inträdesavgifter innebär det med all sannolikhet att Geysirområdet inte kommer att ingå i det naturpass som regeringen planerar att införa vid årsskiftet. Näringsminister Ragnheiður Elín Árnadóttir säger till RÚV att naturpasset kommer att finnas i tre olika varianter: 2 000 isländska kronor för fyra dagar, 3 000 kronor för en månad och 5 000 kronor för fem år:
"Det är vad vi, inom citationstecken, kan diskriminera."
Även isländska medborgare kommer att få betala inträde till de besöksmål som ansluts till naturpasset. Eftersom Island ingår i EES-området vore det inte tillåtet att enbart ta inträde av utländska turister. För islänningarnas del överväger regeringen att koppla naturpasset till folkbokföringen så att ingen ska behöva bära omkring på det i fem års tid.

Här kan du läsa mer om tvisten om inträdesavgift till Geysirområdet.