torsdag 20 mars 2014

Ögmundur Jónasson väljer Gryning i Reykjavík

Þorleifur Gunnlaugssons avhopp till Gryning är en stor förlust för Gröna vänstern i Reykjavík. Alltingsledamoten Ögmundur Jónasson uppmanar därför i ett blogginlägg väljare på vänsterkanten att överväga att lägga sin röst på Gryning i stället för Gröna vänstern. Annars riskerar fullmäktige att bli utan en röst som alltid tagit ställning för kommunens svaga och utsatta.

När Svandís Svavarsdóttir och Árni Þór Sigurðsson tog steget över till rikspolitiken blev så småningom Sóley Tómasdóttir Gröna vänsterns toppnamn i Reykjavík. I maktkampen besegrade hon Þorleifur Gunnlaugsson. Eftersom partiet bara haft en representant i fullmäktige den senaste mandatperioden tog Sóley Tómasdóttir den ordinarie platsen på Þorleifur Gunnlaugssons bekostnad.

Tonläget mellan de två har varit kyligt och samarbetet svagt. Den frostiga relationen mellan Sóley Tómasdóttir och Þorleifur Gunnlaugsson var också ett av skälen till att Bästa partiet valde att inte bjuda in Gröna vänstern till koalitionen med Socialdemokraterna.

Inför årets kommunalval tog Þorleifur Gunnlaugsson beslutet att inte utmana Sóley Tómasdóttir. I stället anslöt han sig till Gryning och toppar nu partiets lista i Reykjavík.

Personstridigheterna har också sin förlängning in i alltinget. Sóley Tómasdóttir har ett stabilt stöd från Svandís Svavarsdóttir medan Þorleifur Gunnlaugsson länge varit förtrogen med Ögmundur Jónasson. När Gröna vänstern under regeringssamarbetet med Socialdemokraterna rörde sig mot den politiska mitten pekades Ögmundur Jónasson gång på gång ut som en tänkbar ledare för den fraktion inom partiet som inte ville kompromissa bort vänsteridealen.

Samma konflikt utspelar sig nu i rådhuset i stället för alltinget. I ett blogginlägg skriver Ögmundur Jónasson att Þorleifur Gunnlaugssons avhopp är en stor förlust för Gröna vänstern. Han hyllar Þorleifur Gunnlaugsson för att han stridit för socialistiska ideal och bland annat engagerat sig för mer direktdemokrati och bättre villkor för kommunens hemlösa.

Ögmundur Jónasson uppmanar alla vänsterväljare att överväga att lägga sin röst på Þorleifur Gunnlaugsson och Gryning. Annars riskerar en viktig röst att försvinna ur rådhuset.

Visserligen skriver Ögmundur Jónasson aldrig rent ut att Þorleifur Gunnlaugsson och Gryning är ett bättre val än Sóley Tómasdóttir och Gröna vänstern. Ändå är det svårt att inte tolka inlägget på annat sätt än som ett ställningstagande mot det egna partiets toppnamn i Reykjavík. Därmed ser också personstridigheterna ut att kunna fortsätta i fullmäktige även nästa mandatperiod.

På riksplanet var Ögmundur Jónasson den enda från Gröna vänsterns vänsterfalang som fick nytt förtroende i förra årets alltingsval. Efter en serie avhopp från partiet blev han under förra mandatperioden allt mer ensam på vänsterflygeln. Den sidan led också ett nederlag i alltingsvalet samtidigt som Katrín Jakobsdóttir är en populär partiledare som än så länge lyckats hålla ihop de olika fraktionerna inom Gröna vänstern.

Ögmundur Jónassons utspel ryktas ha väckt starka reaktioner i de egna leden. Även om han i alltinget är ensam ute på vänsterkanten har han dock alltjämt en stark ställning inom partiet. Därför kan han ohotad se på när Gröna vänstern i Reykjavík fortsätter träta.

Här kan du läsa mer om Þorleifur Gunnlaugsson och Gryning.