torsdag 27 mars 2014

Regeringen skriver av bostadslån för upp till 80 miljarder

Ett systemskifte med fokus på sparande i stället för bostadslån med höga räntor. Så presenterade statsminister Sigmundur Davíð Gunnlaugsson och finansminister Bjarni Benediktsson i går det färdiga förslaget för lånerabatter för inflationsindexerade bostadslån. Regeringen lägger upp till 80 miljarder isländska kronor på skuldnedskrivningarna. Ett hushåll kan som mest få 4 miljoner kronor i rabatt.

Vid en presskonferens i Reykjavík presenterade regeringen i går de färdiga propositionerna som ska bidra till att lätta bördan för skuldsatta hushåll. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sade att det under valrörelsen talats om ett av de största löften som getts av en isländsk politiker. Därför ansåg han att det nu var lämpligt att tala om det största löfte som också infriats av en isländsk politiker.

Det färdiga förslaget ligger dock långt ifrån de utfästelser som Sigmundur Davíð Gunnlaugsson gjorde under valrörelsen. Då talade han om sammanlagda rabatter på upp till 300 miljarder isländska kronor. Tanken var att de skulle finansieras genom för Island fördelaktiga uppgörelser med fordringsägarna till de kollapsade bankernas konkursbon.

Nu handlar det i stället om 80 miljarder isländska kronor som regeringen tar in genom en höjd bankskatt. I paketet ingår dessutom upp till 70 miljarder kronor genom skatterabatter för bosparande. Åtgärden skulle - om samtliga berörda hushåll väljer att börja spara - kunna omfatta upp till 100 000 hushåll i landet.

Taket för lånerabatten blir 4 miljoner isländska kronor per hushåll vilket kan motsvara en nedskrivning på upp till 20 procent. Det blir upp till varje låntagare att mellan den 15 maj till 1 september ansöka om en nedskrivning hos Ríkisskattstjóri.

Skattelättnaderna gäller inte bara låntagare som amorterar utan även personer utan bostadslån som nu väljer att börja bospara. Personer med inflationsindexerade bolån kan direktamortera genom lönen i stället för att låta pengarna gå till en privat pensionsfond. Detta kan ge en skatterabatt på högst 500 000 isländska kronor om året i tre års tid. Åtgärden beräknas samtidigt öka den disponibla inkomsten med upp till 2,2 procent.

Den maximala skatterabatten är 1,5 miljoner isländska kronor per hushåll. Den är fördelad över tre år.

Bosparare får motsvarande lättnader. Bjarni Benediktsson sade att det handlade om ett systemskifte med fokus på att spara i stället för att låna. Han hävdade också att bosparandet skulle göra det lättare för yngre islänningar att komma in på bostadsmarknaden och köpa sin första egna lägenhet.

Ríkisskattstjóri ska behandla de inkomna ansökningarna löpande. Den som godkänns för rabatten får då två lån - ett nedskrivet som låntagaren amorterar på som vanligt, och så den överskjutande delen - som alltså utgör själva nedskrivningen - där banken skickar räkningen vidare till staten för betalning. Fram till år 2017 kommer staten att köpa dessa nedskrivningar från bankerna.

Statens kostnader ska täckas med bankskatten som väntas dra in 37,5 miljarder om året. I dag ligger den bara på 1 miljard om året. Enligt regeringens förslag höjs skattesatsen samtidigt som även de kraschade bankernas konkursbon börjar omfattas av skatten.

Bakgrunden till lånerabatten är de skenande kostnader som drabbade hushåll med inflationsindexerade bolån när finanskrisen drabbade Island hösten 2008. Hushåll som fått lånerabatter genom den tidigare rödgröna regeringen kan inte ta del av det nya programmet.

Regeringens förslag har bland annat kritiserats för att det inte omfattar de grupper som tjänar minst - exempelvis pensionärer, studenter och hushåll med låga inkomster boende i sociala bostäder i kommunernas regi. Det finns också farhågor om att nedskrivningarna kan driva på inflationstakten och därmed minska rabattens värde. Vidare finns det kritiker som anser att pengarna hade gjort större samhällsekonomisk nytta genom att läggas på investeringar som skapar arbetstillfällen och tillväxt.

Här kan du läsa mer om regeringens förslag och här och här läsa regeringens propositioner i sin helhet.