tisdag 25 mars 2014

Seljavallalaug i förfall - pengar behövs för att rädda badet

För två år sedan havererade underhållet av Seljavallalaug efter en konflikt mellan ägarföreningen och det nätverk som i flera år vårdat badhuset. Sedan dess har bidrag från Húsafríðunarnefnd frusit inne samtidigt som det kulturminnesmärkta badet börjat förfalla. Nu uppmanar både Minjastofnun Íslands och kommunpolitikerna i Rangárþing eystra föreningen Ungmennafélagið Eyfelling att ta ansvar för byggnaderna.

År 1923 byggdes Seljavallalaug vid ån Laugará vid Eyjafjallajökulls fot. Den 25 meter långa och 10 meter breda bassängen var både en av Islands första och största i sitt slag. Länge fick elever från trakten sin simundervisning i badet. På senare år har badet - som är gratis - lockat allt fler turister att svänga av från ringvägen mellan Þorvaldseyri och Skógar.

När Eyjafjallajökull erupterade förvandlades Seljavallalaug från simbassäng till sandlåda. Åtskilliga ton av vulkanaska fyllde badet. I maj 2011, nästan ett år efter utbrottets slut, samlades frivilliga för att med hjälp av grävmaskin tömma bassängen på aska och därmed på nytt öppna Seljavallalaug för badare.

Seljavallalaug kulturminnesmärktes 2006. De senaste åren har dock underhållet varit bristfälligt. Både kulturarvsmyndigheten Minjastofnun Íslands och kommunpolitiker i Rangárþing eystra larmar nu om att situationen riskerar att få badhuset - som består av bassäng och omklädningsrum samtidigt som även några angränsande klippväggar ingår i kulturminnesmärkningen - att förfalla.

Bakgrunden är en tvist som utspelade sig våren 2012. Seljavallalaug ägs av föreningen Ungmennafélagið Eyfelling, men underhållet har sedan 1994 hanterats av en grupp utflyttade från trakterna kring Eyjafjallajökull. För två år sedan tackade föreningen nej till fortsatt underhåll eftersom styrelsen ansåg att frivilliggruppen året innan inte skött sig i omklädningsrummen.

Nätverket av frivilliga hade då under lång tid både skaffat fram pengar, maskiner och arbetskraft till underhåll. Efter konflikten - då föreningen meddelade att de frivilligas insatser inte längre var önskvärda - frös också ett bidrag på 200 000 isländska kronor från Húsafriðunarnefnd inne. Nätverket fick beskedet när en av företrädarna tog kontakt med föreningens kassör för att slussa pengarna vidare.

Eftersom bidraget inte utnyttjades återkallades det i januari förra året. Sedan dess har inte mycket hänt vid badet.

Minjastofnun Íslands skriver nu i ett brev till Ungmennafélagið Eyfelling att det är av yttersta vikt att snabbt ta fram en plan för hur Seljavallalaug ska underhållas och bevaras. Det rör sig enligt myndigheten om ett unikt byggnadsverk som inte får förfalla.

Kommunpolitiker i Rangárþing eystra delar oron för Seljavallalaug. Kommunchefen ska tillsammans med andra företrädare för kommunen bjuda in markägare och föreningen för att diskutera badets framtid.

Kommunen anser att Seljavallalaug har stort kulturhistoriskt värde samtidigt som det lockar turister. Den tycker också att det är positivt att myndigheterna engagerar sig i badet och därmed delar uppfattningen om dess värde för bygden.

Underhållsbehovet har blivit så omfattande att det behövs en hel del pengar för att hålla badet i bästa skick. Kommunpolitikerna vill därför enligt ett förslag att förutsättningarna för att kommunen, myndigheter och andra går in med de pengar som är nödvändiga för att rädda Sejlavallalaug.