tisdag 11 mars 2014

Sex av tio islänningar vill tillåta tullfri import

Hela 61,1 procent av islänningarna vill tillåta tullfri import av jordbruksvaror. Däremot svarar 38,9 procent att de inte vill lyfta skyddstullarna. Det visar en opinionsundersökning utförd av MMR på uppdrag av Viðskiptablaðið.

Livsmedelsjätten Hagar vände sig nyligen till jordbruksminister Sigurður Ingi Jóhannsson med en begäran om tullfri import av ekologisk kyckling och ostar tillverkade av mjölk från djur som inte finns på Island. Hagar ansåg att en sådan import inte skulle slå mot den inhemska produktionen eftersom det handlade om varor som inte tillverkas i landet.

Svaret från Sigurður Ingi Jóhannsson blev ett nej. Ministern hävdade att Hagar borde använda sig av ordinarie importkvoter. Dessutom skulle tullfri import kunna leda till att konsumenter i större utsträckning valde utländska produkter. Därmed fanns det en fara för inhemska producenter genom att säga ja till Hagars begäran.

Sex av tio islänningar förespråkar dock tullfri import medan fyra av tio är motståndare till förslaget. Personer bosatta i Reykjavíkområdet är betydligt mer positiva till importen än personer bosatta på landsbygden, skriver Viðskiptablaðið.