söndag 30 mars 2014

Sex av tio vill tillåta vinförsäljning på stormarknader

Sex av tio islänningar vill tillåta försäljning av lättvin på stormarknader. Män och yngre är mest positiva till att alkohol även ska få säljs i livsmedelsbutiker. Motståndet mot en avreglering av det statliga vinmonopolet ökar med åldern. Det visar en undersökning utförd av MMR på uppdrag av Viðskiptablaðið.

Förslag om att lätta på det statliga alkoholmonopolet och börja tillåta försäljning av vin och starköl i livsmedelsbutiker har vid flera tillfällen lagts i alltinget av högerpolitiker. Än så länge är det dock idéer som inte fått gehör av en majoritet i parlamentet.

Bland islänningarna är dock en majoritet för att lättvin - alltså vin med en alkoholhalt på högst 21 procent - ska få säljas på stormarknader. Hela 60,7 procent säger ja till sådan försäljning medan 29,6 procent inte vill tillåta den. Av de tillfrågade hade 9,7 procent ingen uppfattning i frågan.

Skillnaderna mellan olika grupper är stora. Bland männen är 50,5 procent mycket positiva till butiksförsäljning av vin, en åsikt som bara 28,9 procent av kvinnorna delar.

Bland islänningar i åldern 18 till 29 år förespråkar 79 procent att vin ska få säljas i livsmedelshandeln. Motsvarande siffra bland personer som har fyllt 68 år är bara 31 procent.