söndag 9 mars 2014

Skorradalshreppur säger nej till samgående

Med bara 58 invånare är Skorradalshreppur en av Islands minsta kommuner. Och så vill invånarna att det ska förbli. Hela 59 procent svarar i en undersökning att de vill behålla Skorradalshreppurs självständighet. Bland de invånare som kan tänka sig ett samgående är Borgarbyggð det populäraste valet. Det skriver kommunen i ett pressmeddelande.

I höstas föreslog ett enigt kommunfullmäktige i Akranes att undersöka möjligheterna för ett samgående med grannkommunerna Borgarbyggð, Hvalfjarðarsveit och Skorradalshreppur. Storkommunen skulle få över 10 000 invånare - något som enligt fullmäktige skulle förbättra förutsättningarna för att ge medborgarna god service.

Men i Skorradalshreppur visade sig intresset vara svalt. Kommunen skickade nyligen ut en enkät till de 47 röstberättigade invånarna. Av dem som svarade ville 59 procent att Skorradalshreppur skulle fortsätta vara en självständig kommun. Borgarbyggð - med tätorten Borgarnes - var det populäraste valet för ett eventuellt samgående med 38,5 procent av rösterna. Hvalfjarðarsveit fick 2,6 procent.

Därmed blir det heller inget samgående. Kommunfullmäktige anser enligt ett beslut att intresset bland medborgarna i nuläget är för svagt. Att Skorradalshreppur på sikt går ihop med någon av grannkommunerna anser fullmäktige vara sannolikt, men det blir inte som föreslagits redan nu till våren.

Skorradalshreppur på västra Island var vid årsskiftet Islands fjärde minsta kommun med 58 invånare. Mindre var Árneshreppur och Helgafellssveit med 53 invånare var och Tjörneshreppur med 55 invånare.

Här kan du läsa mer om förslaget från Akranes.