lördag 1 mars 2014

Stigande isländsk arbetslöshet för fjärde månaden i följd

Arbetslösheten steg under januari till 4,5 procent. Det är fjärde månaden i följd som antalet personer som står utanför arbetsmarknaden ökar. Fler förlorade sina jobb på landsbygden än i Reykjavíkområdet. Suðurnes är dock alltjämt den enda regionen utanför huvudstadskommunerna med högre arbetslöshet än Reykjavík. Vinnumálastofnun förutspår i en prognos en fortsatt ökning under februari.

Ökningen var i januari 0,3 procentenheter och arbetslösheten 4,5 procent. Det är den högsta siffran sedan april förra året. Vinnumálastofnun räknar med en marginell ökning av arbetslösheten även i februari. På vårkanten väntas nivåerna sjunka på nytt på grund av säsongsarbeten inom främst turistnäringen och fiskeindustrin. I januari 2013 var arbetslösheten 5,5 procent.

Suðurnes är alltjämt den hårdast drabbade regionen. Under januari steg arbetslösheten med 0,6 procentenheter till 7,5 procent jämfört med föregående månad. Motsvarande siffra i Reykjavíkområdet var 4,7 procent (+0,2), Norðurland eystra 4,2 procent (+0,1), Suðurland 3,8 procent (+0,5), Vesturland 3,2 procent (+0,8), Austurland 3,1 procent (+0,9), Norðurland vestra 2,5 procent (+0,7) och Västfjordarna 2,4 procent (+0,2).

Fyra isländska småkommuner hade under januari full sysselsättning: Skorradalshreppur i Vesturland, Akrahreppur i Norðurland vestra, Tjörneshreppur i Norðurland eystra och Fljótsdalshreppur i Austurland.

Fler män än kvinnor förlorade sina jobb under januari. Arbetslösheten är dock fortfarande högre bland kvinnor än män, 4,9 respektive 4,2 procent.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.