onsdag 19 mars 2014

Storkommuner uppmanar regeringen tänka om i EU-frågan

Den politiska majoriteten i Reykjavík uppmanar regeringen att hålla den under valrörelsen utlovade folkomröstningen om EU-förhandlingarnas framtid. Förslaget lades fram av borgmästaren Jón Gnarr - och citerar ordagrant en passage ur regeringsförklaringen där Självständighetspartiet och Framstegspartiet gör utfästelser om att arbeta tillsammans med medborgarna arbeta för enighet. Liknande uttalanden har klubbats i Akureyri och Kópavogur. I dag tas samma beslut i Hafnarfjörður.

Nyligen antog en majoritet av kommunfullmäktige i Kópavogur ett uttalande där regeringen uppmanades att infria vallöftet om en folkomröstning i EU-frågan. Bakom förslaget stod Framstegspartiets Ómar Stefánsson. De enda som inte slöt upp bakom idén var tre av Självständighetspartiets ledamöter. De ansåg att det inte var fullmäktiges sak att ta ställning till rikspolitiska frågor.

I går klubbades ett liknande uttalande i fullmäktige i Reykjavík. Förslaget lades fram av borgmästaren Jón Gnarr och fick stöd av tio av femton ledamöter. Bästa partiet, Socialdemokraterna och Gröna vänstern röstade för att anta uttalandet medan Självständighetspartiets fem representanter avstod från att rösta.

Förslaget har en tydlig udd riktad mot regeringen. I regeringsförklaringen deklarerade Framstegspartiet och Självständighetspartiet att de skulle sträva efter politisk enighet och medborgarnas delaktighet samtidigt som de skulle motarbeta den misstänksamhet och splittring - en passning till den tidigare rödgröna regeringen - som präglat politiken och samhällsdebatten.

Samma formulering riktas nu ordagrant mot regeringen. Den uppmanas att dra tillbaka förslaget om att återkalla Islands ansökan om EU-medlemskap och att infria löftet om en folkomröstning om förhandlingarnas framtid. Detta för att just verka för medborgerlig delaktighet.

Självständighetspartiet kontrade med ett motförslag där ledamöterna sade sig välkomna alla ansträngningar om att nå enighet om nästa steg i EU-frågan. Genom att folkomrösta nu skulle alltinget, enligt självständighetspartisterna i Reykjavík, kunna motarbeta den misstänksamhet och splittring som skapades år 2009 när Socialdemokraterna och Gröna vänstern fick en majoritet av parlamentet att rösta ja till en isländsk ansökan om EU-medlemskap utan att medborgarna fick säga sitt i en folkomröstning.

Motförslaget röstades ned med tio röster mot fem.

Ett liknande uttalande har klubbats av kommunfullmäktige i Akureyri. Där uppmanas utrikesminister Gunnar Bragi Sveinsson att dra tillbaka förslaget om att återkalla Islands ansökan om EU-inträde och i stället hålla den utlovade folkomröstningen. Bakom initiativet stod Gröna vänsterns Andrea Hjálmsdóttir, Socialdemokraternas Logi Már Einarsson och Stadslistans Sigurður Guðmundsson. Förslaget fick även stöd av Framstegspartiets Guðmundur Baldvin Guðmundsson.

Folkets lista har egen majoritet i Akureyris fullmäktige med sex av elva mandat. Samtliga sex lade ned sina röster. Det gjorde även Självständighetspartiets representant. Uttalandet godtogs därmed genom fyra ja-röster.

Ett uttalande med samma innebörd väntas få majoritet i fullmäktige i Hafnarfjörður i eftermiddag. Förslaget presenterades av Socialdemokraterna och Gröna vänstern, som styr kommunen, vid ett kommunstyrelsemöte i förra veckan. Även i detta uttalande talas det om att motverka splittring och politisk ovisshet genom att låta medborgarna folkomrösta om EU-frågan.

Islands fyra största kommuner har eller kommer genom beslut i fullmäktige därmed att ta ställning för en folkomröstning. Men i Reykjanesbær, landets femte största kommun, har Självständighetspartiet egen majoritet. Där röstades motsvarande förslag från socialdemokraten Eysteinn Eyjólfsson ned av majoriteten medan Framstegspartiets representant avstod från att rösta.

Böðvar Jónsson, kommunstyrelsens ordförande, motiverade sin röst med att Europapolitik inte ska behandlas av fullmäktige. Eysteinn Eyjólfsson hävdade under debatten att omkring en fjärdedel av den EU-lagstiftning som Island inför på grund av EES-avtalet berörde isländska kommuner. Därför var EU-frågan enligt honom så viktig både för kommuner och medborgare att den inte fick kastas bort av regeringen. Han sade även att fullmäktige tidigare gjort uttalanden i frågor som inte ägs av kommunen.

Här kan du läsa mer om uttalandet från fullmäktige i Kópavogur.