torsdag 13 mars 2014

Tre av fyra islänningar vill folkomrösta om EU-förhandling

Hela 72 procent av islänningarna vill folkomrösta om EU-förhandlingarnas framtid. En majoritet skulle i en sådan omröstning säga ja till att fullfölja förhandlingarna om inträdesvillkor i unionen. EU-motståndarna är dock alltjämt fler än de som förespråkar ett isländskt medlemskap. Det visar en opinionsundersökning utförd av Capacent Gallup på uppdrag av RÚV.

Islänningar som är bosatta i Reykjavíkområdet och inte har nått pensionsåldern är mest positiva till att frågan om EU-förhandlingarnas framtid ska avgöras i en folkomröstning. I hela landet säger 72 procent ja till en folkomröstning. Däremot är 21 procent motståndare till en folkomröstning medan 7 procent inte har någon uppfattning i frågan.

I dag skulle 59 procent rösta ja till att återuppta och fullfölja förhandlingarna. Resterande 41 procent skulle däremot rösta nej till fortsatta diskussioner med EU om villkoren för isländskt medlemskap i unionen.

Avståndet mellan ja- och nej-sidan ser dessutom ut att krympa. Nu uppger 47 procent av islänningarna att de är emot EU-medlemskap. Hela 37 procent säger dock ja till medlemskap medan 16 procent varken är positivt eller negativt inställda.

Här kan du läsa mer om Island och EU.