lördag 15 mars 2014

Turismen går om fisket som Islands viktigaste näring

Turismen är för första gången Islands viktigaste exportnäring och förpassar därmed fisket till andraplatsen före aluminiumindustrin. Det totala överskottet i handelsbalansen var under 2013 rekordhöga 82 miljarder isländska kronor. Aldrig tidigare har så mycket som produceras på Island gått på export. Tillväxtsiffran för året slutar på 3,3 procent. Det visar statistik från Hagstofa Íslands.

Fisket har under lång tid varit ryggraden i den isländska exportindustrin. Men 2013 innebar ett trendbrott. För första gången någonsin var turismen viktigare än fisket. Turismen svarar för 26,8 procent av Islands exportintäkter jämfört med 26,5 procent för fisket. Aluminiumindustrin är trea med 21 procent av exportintäkterna.

Allt pekar på att även 2014 blir ett rekordår för turismen. Det är därmed troligt att näringen behåller och förmodligen också utökar avståndet till fisket.

Tillväxten för 2013 slutar på 3,3 procent. Det är den högsta siffran sedan 2007 och finanskraschen.

Närmare 60 procent av allt som produceras på Island går på export. Det totala handelsöverskottet i handelsbalansen var 82 miljarder isländska kronor, den högsta siffran någonsin i det självständiga Islands historia.

Förutsättningarna för att trenden ska kunna hålla i sig är goda. Löneökningen var 6 procent under 2013 medan privatkonsumtionen bara ökade med 1,2 procent.