torsdag 20 mars 2014

Turister till Hekla uppmanas vara redo för vulkanutbrott

Den som bestiger Hekla uppmanas att ha mobiltelefonen med sig. Det är nu åtta år sedan vulkanens expansion översteg nivåerna för det senaste utbrottet - och när som helst kan nästa utbrott komma med i bästa fall ett par timmars förvarning. När utbrottet kommer skickas sms-varningar till alla mobiltelefoner som befinner sig i närområdet.

Hekla erupterade senast år 2000. Efter utbrottet sjunker vulkanen ihop när trycket sjunker i magmakammaren. I takt med att ny magma samlas i berget ökar spänningen på nytt och vulkanen reser sig. Landhöjningen handlar i regel bara om några få millimeter - men den är ett tydligt tecken på att magma samlas i vulkanen.

Redan 2006 hade Hekla expanderat förbi de nivåer som rådde vid utbrotten 2000 och 1991. Sedan dess har vulkanen ansetts redo att eruptera när som helst. Förra året höjdes tillfälligt beredskapen vid vulkanen sedan enstaka jordskalv registrerats i området. Något utbrott kom inte. De glesa jordskalven har fortsatt men sporadiskt och till synes utan mönster.

Det enda säkra tecknet på ett nära förestående vulkanutbrott är de jordskalv som i Heklas fall börjar runt en timme innan. Det handlar då om skalv som snabbt rör sig mot ytan vilket innebär att magma är i rörelse. År 2000 började jordskalven 79 minuter före utbrottet - och mer tid än så kan inte den som befinner sig på vulkanen räkna med om området måste utrymmas.

Situationen vid Katla bedöms alltjämt som oviss. Under våren kommer därför informationsskyltar att sättas upp vid vulkanen och andra platser på södra Island. Syftet är att uppmana personer som bestiger vulkanen till försiktighet. Skyltarna innehåller bland annat information om hur de ska agera om utbrottet kommer när de befinner sig på Hekla. Klättrare uppmanas också att ha mobiltelefonen med sig och påslagen.

Ett nytt varningssystem har tagits i bruk sedan det senaste Heklautbrottet. Då fick myndigheterna ringa runt till närboende genom telefonkedjor. Nu får alla mobiltelefoner som befinner sig i närheten av vulkanen ett varnings-sms med information om utbrottet och en uppmaning om att inte närma sig Hekla. Meddelandet skickas även till utländska mobiltelefoner på engelska. Systemet testades senast i helgen.

Hekla övervakas kontinuerligt av både Veðurstofa Íslands och polisen i Hvolsvöllur genom bland annat webbkameror och jordskalvsmätare. Páll Einarsson, professor i geologi vid Háskóli Íslands, säger i Morgunblaðið att inga förvarningar hinner rädda den som befinner sig på vulkanens topp när utbrottet kommer:
"Magman som har samlats inför nästa utbrott har blivit betydligt mer än den var vid de två senaste utbrotten. Men om allt kommer upp på ytan är en annan sak och det är inte helt klart vad som styr det. ... Det är inte särskilt lyckat att vara vid Hekla eller på henne när ett utbrott börjar. ... Fristen är för kort för att det ska vara möjligt att förvarna människor på platsen. Därför har det rekommenderats att människor inte går på fjället medan situationen är som den är."
Freysteinn Sigmundsson, geofysiker vid Háskóli Íslands, säger i Fréttablaðið att det finns anledning att se över beredskapen inför ett eventuellt utbrott. Men han tror att det kan dröja länge innan Hekla vaknar på nytt:
"Vi anser inte att det är uteslutet att Hekla ytterligare ett tag kan samla på sig mer magma."
Medan Hekla slumrar fortsätter arbetet med att plantera björkskog i de områden som vulkanen ödelagt. Hittills har omkring två miljoner plantor satts i marken, berättar Morgunblaðið.

Här kan du läsa mer om Hekla.