tisdag 25 mars 2014

Vill ta betalt av alla som tar betalt av Mosfellsbær

Alla som passerar Mosfellsbær måste också betala en avgift till kommunen. Allt annat vore orättvist eftersom Mosfellsbær både drabbas av kostnader och olägenheter på grund av strömmarna av resenärer genom kommunen. Men alla som inte tar ut avgift av Mosfellsbærsborna befrias från besöksavgiften. Förslaget kommer från kommunpolitikern Jón Jósef Bjarnason.

Med humor som kampanjredskap blev Bästa partiet i kommunalvalen för snart fyra år sedan största parti i Reykjavík medan Näst bästa partiet tog plats i rådhuset i grannkommunen Kópavogur. Íbúahreyfingin í Mosfellsbæ, Boenderörelsen i Mosfellsbær, valdes inte in i fullmäktige som ett skämtparti, men vid flera tillfällen har kommunpolitikern Jón Jósef Bjarnason använt humor för att protestera mot förslag som han anser borde få stanna på ritbordet.

Mest känt är idén om att grunda ett fittmuseum i Mosfellsbær. Jón Jósef Bjarnason presenterade det som ett motförslag till tanken på att finansiera ett museum tillägnat uppstoppade vilda djur som skjutits av jägare över hela världen. Fittmuseet skulle - som kontrast mot vilddjursutställningen - signalera jämställdhet och ett avståndstagande från utdöda maskulina ideal.

En av de senaste månadernas hetaste debatter rör inträdesavgifter till turistattraktioner. Nyligen infördes en entrépeng på 600 isländska kronor till Geysirområdet. De privata ägarna - som dock varken äger gejsrarna Strokkur eller Geysir eftersom de ligger på statlig mark - vill varken invänta regeringens naturpass eller acceptera budet på 20 miljoner isländska kronor och en heltidstjänst för naturvård på platsen. I stället har de valt att börja ta betalt av alla besökare. Om de har rätt till att avgiftsbelägga inträdet kommer att avgöras i domstol.

Jón Jósef Bjarnasons senaste förslag är en tydlig passning till de privata ägarna vid Geysir. Han vill att Mosfellsbær också börjar ta ut avgifter från alla besökare. Kommunen har nämligen stora kostnader på grund av de hundratusentals icke-boende som varje år rör sig inom Mosfellsbær. Dessutom är besökarna en olägenhet för befolkningen.

Men en grupp ska undantas från avgiften. Nämligen alla som inte tar betalt av besökare. Det skulle innebära att alla även i framtiden kan fortsätta att resa till och genom Mosfellsbær kostnadsfritt - utom de privata ägarna av Geysir och några till.

En annan som ogillar avgiftsbeläggning är biträdande polischefen Ómar Smári Ármannsson. På Facebook publicerade han nyligen en serie bilder från bland annat Grótta, Seltún och Bessastaðir. Gemensamt för samtliga fotografier var skylten med en uppmaning till alla besökare att betala 500 isländska kronor. På samma stolpe fanns en insamlingsbössa och en kvittorulle.

Ómar Smári Ármannsson säger i Vísir att han och en vän reste runt med skylten på skoj. Som friluftsmänniska vill han kunna röra sig fritt i landet och därför vill han att entréavgifterna försvinner. I stället anser han att satsningar på populära turistattraktioner kan finansieras genom skatter. Den nuvarande utvecklingen - med allt fler privata markägare som vill ta betalt av besökare - anser han är ett stort problem:
"Vi tog stolpen med oss hit och dit och transporterade den däremellan och tog bilder. Seltún, Bessastaðir ... för att väcka uppmärksamhet för att man kan kräva betalning var som helst. Detta är Island i dag. Alla ska tjäna pengar. Det här är på väg mot anarki."
Här kan du läsa mer om inträdesavgifterna till Geysir och här mer om det föreslagna fittmuseet.