lördag 5 april 2014

Ägare svarar på kritiken: Seljavallalaug inte i dåligt skick

Både kulturarvsmyndigheten Minjastofnun Íslands och kommunen Rangárþing eystra befarar att Seljavallalaug riskerar att förfalla. För att det kulturminnesmärkta badet inte ska förstöras har de vänt sig till Ungmennafélagið Eyfelling med uppmaningar om bättre underhåll. Men ordföranden Ármann Fannar Magnússon anser att oron är obefogad.

Seljavallalaug byggdes 1923 längs ån Laugará vid Eyjafjallajökulls fot. Det gör badet till ett av Islands äldsta. Badet kulturminnesmärktes 2006. Under vulkanutbrottet vid Eyjafjallajökull för fyra år sedan fylldes bassängen av många ton aska som rensades bort först sommaren därpå med hjälp av grävmaskin.

I flera år har ett nätverk av frivilliga från trakten skött om Seljavallalaug. Men efter en konflikt med Ungmennafélagið Eyfelling, som äger badet, har underhållet eftersatts. Tvisten har också gjort att bidrag till underhåll har frusit inne. När personal från Minjastofnun Íslands inspekterade badet förra sommaren ansåg de att behovet av underhåll var uppenbart och närmast akut - i synnerhet av omklädningsrummen.

Även kommunen Rangárþing eystra delar oron. Det behövs både pengar och arbetstimmar för att hålla Seljavallalaug i gott skick - något som kommunen anser är viktigt eftersom badet lockar många besökare till regionen samtidigt som det har kulturhistoriska värden.

Kommunen kallade nyligen Ungmennafélagið Eyfelling till ett möte för att diskutera Seljavallalaugs framtid. Ordföranden Ármann Fannar Magnússon säger i Fréttablaðið att kommunen är redo att bistå föreningen med hjälp. Men han tillbakavisar uppgifterna om att underhållsbehovet skulle vara akut. Inga arbeten kommer heller att ske utan föreningens godkännande:
"Badet och huset är inte i dåligt skick. ... Allt behöver naturligtvis underhållas men det är inget brådskande som om detta skulle förstöras eller rasa. ... Det är faktiskt inget som är akut. Det är något av ett rabalder som har skapats om detta bad."
Här kan du läsa mer om Seljavallalaug.