fredag 4 april 2014

Botnsskáli kan få nytt liv längst in i Hvalfjörður

Efter att ha stått tomt och igenbommat i sjutton år kan Botnsskáli i Hvalfjörður få nytt liv. Den ökande turismen i regionen gör att ägarna överväger att öppna på nytt. Botnsskáli gick i graven samtidigt som tunneln under Hvalfjörður öppnades eftersom kundunderlaget då inte ens räckte till för att hålla butiken öppen under sommaren.

Sommaren 1998 invigdes tunneln under Hvalfjörður. I stället för att tvingas köra runt fjorden kunde bilister undkomma den timslånga omvägen genom att välja tunneln. Få infrastruktursatsningar har varit så betydelsefulla för bilismen på Island som tunneln som kapade en hel timme på restiden längs ringvägen.

Bygget har finansierats genom vägtullar. Inom de närmaste åren kommer investeringen att ha återbetalat sig och bolaget Spölur, som driver verksamheten, ska överlämna tunneln till staten. Om vägavgiften, som i dag är 1 000 isländska kronor, ska bli kvar väntas bli en politisk stridsfråga.

Vägavgiften är anpassad efter bensinkostnaden för att köra omvägen runt Hvalfjörður. Eftersom det finns tid att spara på tunneln men inga pengar att spara på att åka runt fjorden är trafiken runt Hvalfjörður i dag gles. Men i synnerhet under sommaren väljer både islänningar och turister omvägen för att njuta av den vackra naturen. I den del av fjorden som ligger närmast Reykjavík ökar också antalet invånare.

Innan tunneln invigdes fanns tre servicestationer längs Hvalfjörður: Miðsandur vid valfångststationen på fjordens norra sida, Ferstikluskáli också på norra sidan och Botnsskáli vid fjordens botten. I dag är det bara Ferstikluskáli som håller öppet. Servicestationen - som i dag omfattar bensinpumpar, restaurang, livsmedelsförsäljning och en utställning om valfångstens historia - öppnar den 16 april och stänger för året den 30 september.

Från 1966 till 1990 drev Pétur Geirsson Botnsskáli. Fram till 1997 hyrde han ut lokalerna. Ingen lyckades dock riktigt få fart på affärerna trots att tunneln ännu inte hade öppnat. Áróra Gústafsdóttir berättade 1994 i Morgunblaðið om att det var glest mellan besöken på vardagarna, men att det var en del kunder på helgerna. Även om få stannade vid Botnsskáli trodde hon att många bilister gladdes åt att se ljusen från butiken längst in i fjorden.

För fyra år sedan berättade Pétur Geirsson för Pressan om planerna på en nyöppning. Han var då upptagen med att driva Hótel Borgarnes. Anledningen till att Pressan hörde av sig var spekulationer om de fem övervakningskameror som fanns vid Botnsskali - och vad som eventuellt kunde gömma sig bakom de igenbommade fönstren.

Nu tycks planerna för Botnsskáli vara på väg att bli mer konkreta. Pétur Geirsson vände sig nyligen till kommunen för att få folkbokföra sig i fastigheten. Fullmäktige i Hvalfjarðarsveit sade dock nej eftersom Botnsskáli är klassat som en butiksfastighet.

Botnsskáli ligger visserligen en bit in från vägen längs Hvalfjörður. Men många passerar ändå fastigheten eftersom vägen till det välbesökta vattenfallet Glymur går just här. Pétur Geirsson säger dock i Morgunblaðið att inget definitivt beslut tagits om att satsa på Botnsskáli. Men om det görs handlar det precis som förr om restaurang, livsmedel och bensin - och kanske också övernattningsmöjligheter:
"Vi har haft dessa planer ända sedan vi på den tiden stängde butiken, men inga definitiva beslut har tagits."
På den tiden då det var ett betydligt större äventyr att resa mellan Akureyri och Reykjavík tillhörde Botnsskáli ett av de klassiska vägstoppen. Det märks bland annat genom att det inte är helt ovanligt att Botnsskáli används som en liknelse för något dött, försvunnet eller tomt - historikern Guðni Th. Jóhannesson liknade till exempel Island vid kalla krigets slut med Botnsskáli efter tunnelns invigning.