fredag 16 maj 2014

Dagens citat

"Vi som blir kvar måste hålla ihop. ... Vi behöver ha tro på oss själva och på den här platsen."

Jóna Krist­ín Sig­urðardótt­ir, anställd vid Vísirs fiskfabrik i Djúpivogur, i Morgunblaðið om vad som händer med den personal som inte väljer att flytta med till Grindavík när anläggningen på orten läggs ned - läs mer här.