tisdag 6 maj 2014

Miljonbidrag för ny gångstig till Gullfoss

Önskan om att se Gullfoss från en annan vinkel har orsakat skador på naturen på Hvítás östra sida. Nu får kommunen Hrunamannahreppur och markägarna 1,4 miljoner isländska kronor i bidrag till skyltar, markeringar och gångstigar som ska minska belastningen på växtligheten. Totalt delar Framkvæmdasjóður ferðamannastaða i år ut 244 miljoner till 50 olika projekt.

Gullfoss är ett av Islands populäraste besöksmål. Men alla nöjer sig inte med att beskåda vattenfallet från älven Hvítás västra sida, där det finns parkeringsplatser och gångvägar. Allt fler turister söker sig till den östra sidan med förhoppningen om att kunna uppleva Gullfoss på ett annat sätt.

Den nordligaste gården i Hrunamannahreppur är Tungufell. Den ligger på fastigheten Jaðar I. Härifrån går en liten stig mot vattenfallet. Många vandrar dock vid sidan om stigen, vilket skadar den känsliga växtligheten i området.

Kommunen och markägarna har nu fått 1,4 miljoner isländska kronor i bidrag till skyltar, markeringar och gångstigar. De ska se till så att besökare håller sig till leden och därmed undviker att trampa ned växtligheten på älvens östra strand. Arbetet ska börja redan i sommar.

Umhverfisstofnun får ytterligare drygt 18 miljoner av Framkvæmdasjóður ferðamannastaða öronmärkta för Gullfoss. Då handlar det om förbättringar vid den välbesökta västra sidan. Pengarna ska gå till utsiktsplattformar och gångstigar som ökar säkerheten för gästerna.

Allra mest får dock nationalparken Vatnajökull. Hela 29,7 miljoner satsas på en utbyggnad av turistservicen vid Skaftafell. Pengarna ska se till så att fler besökare kan tas emot under hela året.

Andra satsningar som får bidrag är bland annat polcirkelmonumentet på Grímsey, utsiktsplattformar och åtgärder för ökad säkerhet vid Hraunfossar, nya parkeringsplatser vid vattenfallet Urriðafoss och de heta källorna i Reykjadalur, trappor, gångstigar och säkerhetsräcken vid Skógafoss och Seljalandsfoss, en servicebyggnad vid Reynisfjara och nya gångvägar vid Goðafoss.

Framkvæmdasjóður ferðamannastaða fick sammanlagt in 136 ansökningar på totalt 848 miljoner isländska kronor. I år delar fonden ut sammanlagt 244 miljoner till 50 olika projekt.

Här kan du se listan över samtliga beviljade bidrag.