onsdag 14 maj 2014

Nya katastrofsiffror för Självständighetspartiet

Stödet för Självständighetspartiet rasar till 22,1 procent - och positionen som Islands största parti är nu hotad även på riksplanet. Samtidigt fortsätter Ljus framtid att klättra i opinionen och har 19,4 procent av väljarkåren bakom sig. Även stödet för regeringen minskar ytterligare. Det visar en opinionsmätning utförd av MMR.

De isländska väljarna tycks fortsätta straffa Självständighetspartiet för regeringens beslut att svika vallöftet om en folkomröstning om EU-förhandlingarnas framtid. Samtidigt som stödet för Självständighetspartiet rasar fortsätter EU-vänliga Ljus framtid att öka i opinionen.

Självständighetspartiet får nu 22,1 procent, en tillbakagång med 2,5 procentenheter jämfört med MMR:s aprilmätning. Bara vid ett tillfälle sedan finanskraschen hösten 2008 har stödet för Självständighetspartiet varit lägre.

Ljus framtid når däremot sin högsta notering någonsin hos MMR med 19,4 procent, en ökning med 2,6 procentenheter sedan föregående mätning. Om trenden skulle hålla i sig kommer Ljus framtid att ta över positionen som Islands största parti från Självständighetspartiet redan i juni.

Socialdemokraterna ökar med 0,8 procentenheter till 16,4 procent, Framstegspartiet klättrar 0,5 procentenheter till 11,8 procent, Gröna vänstern backar 0,9 procentenheter till 11,6 procent och Piratpartiet minskar 1,5 procentenheter till 9,6 procent.

Inga andra partier är i närheten av att klara av alltingets femprocentsspärr. Gryning får 2,7 procent, Höger-gröna 1,3 procent, Sturla Jónsson 0,6 procent, Hushållens parti 0,6 procent, Demokrativäktaren 0,4 procent, Landsbygdspartiet 0,2 procent, Humanistpartiet 0,2 procent och Folkfronten 0,1 procent.

I dag säger sig 34,5 procent av islänningarna stödja regeringen, en tillbakagång med 1,3 procentenheter. Det är den lägsta siffran hittills för koalitionen mellan Självständighetspartiet och Framstegspartiet. När den tog makten för snart ett år sedan stod hela 59,9 procent bakom regeringen.

Den borgerliga regeringen är dock alltjämt populärare än sin rödgröna företrädare. I den sista mätningen före förra årets alltingsval sade sig 31,5 procent stödja regeringen. För att hos MMR hitta en högre siffra för vänsterkoalitionen än för den nuvarande regeringen är det nödvändigt att gå tillbaka ända till september 2010.

Siffrorna för regeringspartierna är bättre i Capacent Gallups aprilmätning. Där får Självständighetspartiet 25,1 procent, Socialdemokraterna 17,4 procent, Ljus framtid 15,5 procent, Framstegspartiet 14,1 procent, Gröna vänstern 11,7 procent, Piratpartiet 9,0 procent och övriga partier totalt 7,3 procent.

Här svarar 40,7 procent att de har förtroende för den sittande regeringen.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.