fredag 16 maj 2014

Skärpt straff för Bjarni Ármannssons skattebrott

Bjarni Ármannsson borde ha känt till hur kapitalinkomstskatten fungerade. Därför döms nu Glitnirs tidigare vd till åtta månaders villkorlig dom. Han ska också betala drygt 35 miljoner isländska kronor i böter - annars väntar fängelse i ett år. Hæstirétt­ur Íslands skärper därmed domen mot Bjarni Ármannsson från Héraðsdómur Reykjavíkur.

I deklarationerna för 2007 till 2009 redovisade Bjarni Ármannsson för låga kapitalinkomster. Därmed gick staten miste om skatteintäkter på 20,4 miljoner isländska kronor. De affärer som han inte deklarerat var bland annat aktieförsäljningar, aktieutdelningar, ränteintäkter och valutaintäkter.

I sin roll som vd för Glitnir anser domstolen att Bjarni Ármannsson måste ha känt till hur kapitalinkomstskatten fungerade. I rätten hävdade han att han utgick från att banken hade kontrollerat så att han skattat för alla affärer, men att han själv inte undersökte om så var fallet. Det är dock en ursäkt som enligt rätten väger lättare när det är en bankchef och investerare som för fram den.

Bjarni Ármannsson har också erkänt att deklarationerna var felaktiga. Syftet ska dock inte ha varit att undkomma kapitalinkomstskatten. När han av myndigheterna fick kännedom om bristerna betalade han omedelbart in den resterande skatten.

Ändå valde ekobrottsåklagaren att åtala Bjarni Ármannsson för skattebrott. I Héraðsdómur Reykjavíkur blev straffet sex månaders villkorlig dom - om han inte gjorde sig skyldig till ny brottslighet inom loppet av två år skulle han slippa sitta av tiden.

Hæstiréttur Íslands skärper nu straffet. Den villkorliga domen utökas till åtta månaders fängelse. Om han inte betalar böterna på 35 850 000 isländska kronor inom fyra veckor omvandlas straffet till ett års fängelse. I lägre instans skulle i stället straffet omvandlas till åtta månaders fängelse.

Frågan är dock om domen mot Bjarni Ármannsson kommer att stå fast. Europadomstolen för mänskliga rättigheter har i liknande fall gällande svenskar fastslagit att det inte är tillåtet med dubbla straff, alltså att straffas både genom skattetillägg och i domstol. Europadomstolen har redan tagit upp ett liknande fall om Jón Ásgeir Jóhannesson och Baugur. Om han på samma sätt frias eftersom han betalat skattetillägg är det sannolikt att även Bjarni Ármannsson frias på samma grunder.

I rätten ville Bjarni Ármannsson att domen skulle falla först efter Europadomstolens prövning av Jón Ásgeir Jóhannessons fall. Hæstiréttur Íslands gick dock inte på Bjarni Ármannssons linje.

Bjarni Ármannsson lämnade posten som vd för Glitnir våren 2007. Sedan han ersatts av Lárus Welding nådde utlåningen till närstående personer och företag nya höjder. I dag är Bjarni Ármannsson bosatt i Danmark där han är verksam som investerare.

Här kan du läsa mer om Bjarni Ármannssons skattebrott och här kan du läsa domen i sin helhet.