lördag 7 juni 2014

8 694 isländska fastigheter sålda på exekutiv auktion

Hela 8 694 fastigheter såldes på exekutiv auktion mellan 2008 och 2013. Drygt hälften av fastigheterna ägdes av privatpersoner. Det största antalet försäljningar skedde 2010 - men förra året ökade de exekutiva försäljningarna på nytt. Det framkommer i ett svar från inrikesminister Hanna Birna Kristjánsdóttir på en interpellation från socialdemokraten Árni Páll Árnason.

Snabbt stigande lånekostnader gjorde det omöjligt för tusentals islänningar att efter krisen ha råd med amorteringar och räntor på bostadslån. Tusentals familjer har också tvingats lämna sina hem sedan skuldbördan blivit för tung. Fastigheterna har sedan sålts på exekutiv auktion där pengarna går till att betala av skulderna.

Mellan 2008 och 2013 såldes totalt 8 694 fastigheter på exekutiv auktion. Av dessa ägdes 4 730 fastigheter av privatpersoner och 3 964 av juridiska personer.

År 2008, när finanskraschen drabbade Island på hösten, genomfördes 770 exekutiva försäljningar. Antalet ökade under 2009 till 1 081 försäljningar och nådde toppen år 2010 med 1 941 försäljningar. År 2011 minskade antalet till 1 565, men sedan dess ökar försäljningarna på nytt. År 2012 skedde 1 592 exekutiva försäljningar och under 2013 steg antalet till 1 745.

I Hanna Birna Kristjánsdóttirs svar till Árni Páll Árnason betonar hon att alltinget förra året klubbade en lag som gjorde det möjligt att få en frist för bostäder fram till den 1 september i år. En tanke med fristen var att personer med hög belåning av en fastighet skulle ha möjlighet att använda sig av regeringens rabatt för inflationsindexerade bostadslån. Regeringens förslag om bolånerabatter klubbades nyligen i alltinget.