måndag 30 juni 2014

Dagens citat

"Detta har ofrånkomligen inverkan. Det är många som vägrar att köra dessa gamla grusvägar. Även om vi tycker att de är bra från dag till dag så har människor i dag blivit så ovana vid att köra på dessa vägar. Utlänningar har till exempel aldrig sett något liknande tidigare."

Soffía Haraldsdóttir, en av ägarna till Hótel Flókalundur i södra Västfjordarna, i Vísir om hur regionens grusvägar avskräcker många turister från ett besök.