söndag 8 juni 2014

Eleverna räcker inte för Svalbarðsskóli

Fem pojkar i tredje och femte klass blev de sista eleverna i Svalbarðsskóli i Þistilfjörður på nordöstra Island. Nu stängs skolan och barnen kommer i höst i stället att bussas till Grunnskólinn á Þórshöfn. Eleverna har dock inför flytten fått chansen att åka till Þórshöfn på studiebesök för att bekanta sig med den nya skolan, rapporterar RÚV.

Med 90 invånare är Svalbarðshreppur en av Islands minsta kommuner. Majoriteten av de boende har bara ett par mil till grannkommunen Langanesbyggð där Þórshöfn är huvudort. I Grunnskólinn á Þórshöfn finns 64 elever. Det senaste läsåret har antalet barn i Svalbarðsskóli bara varit fem, vilket gör den till en av Islands allra minsta skolor.

Utvecklingen i Svalbarðsskóli har länge varit negativ. Så sent som år 2001 hade skolan 21 elever. Men de två senaste läsåren har de enda barnen i skolan varit fem pojkar. Nyligen gick de ut tredje respektive femte klass.

Några fler elever i skolan blir det inte om inte befolkningsutvecklingen i kommunen skulle vända. I höst kommer barnen i stället att gå i skola i Þórshöfn, en skola som hade en uppåtgående trend fram till år 2009 men sedan dess har eleverna blivit allt färre.

Daníel Hansen, rektor för Svalbarðsskóli, säger till RÚV att nedläggningen har varit på gång en längre tid. Under vårterminen har eleverna fått besöka sin nya skola för att bekanta sig med den nya miljön:
"Detta har debatterats i några år eftersom eleverna har minskat de senaste åren. Så togs ett definitivt beslut om detta nu i vintras."
Här kan du läsa mer om Svalbarðshreppur.