tisdag 3 juni 2014

Forskare upptäcker nio år gammalt vulkanutbrott

Sommaren 2005 skedde ett vulkanutbrott längs Reykjanesryggen ungefär 40 mil om Islands sydvästspets. Utbrottet skedde långt ute till havs och nådde aldrig ytan. Forskarna drar slutsatserna efter studier av gamla och nya kartläggningar av Atlantens botten och kända jordskalvssvärmar i området, rapporterar Morgunblaðið.

Långt ifrån alla vulkanutbrott som äger rum på eller runt Island blir synliga för allmänheten. Två av de tre utbrott som ägde rum sommaren 2011, Katla under Mýrdalsjökull och Hamarinn i Vatnajökull, lyckades aldrig smälta glaciärernas istäcke och nådde därför aldrig ytan. Men effekterna märktes tydligt i form av översvämningar.

Ute till havs går förmodligen ännu fler utbrott förbi obemärkt. Eftersom de sker på stora djup och långt från land är det svårt att kartlägga jordskalv som ofta äger rum i samband med utbrott. Under de senaste åren har isländska forskare upptäckt två äldre utbrott - ett mellan Hemön och fastlandet 1973 och ett mellan Grímsey och Kolbeinsey som troligtvis ägde rum 2002.

För att upptäcka undervattensutbrott studeras kartläggningar av havets botten. Genom att jämföra förändringarna på botten med uppgifter om jordskalv och jordskalvssvärmar går det ofta att med viss precision datera ett utbrott.

Så har det gått till när utbrottet längs Reykjanesryggen upptäcktes. Vulkanologen Ármann Höskuldsson berättar i Morgunblaðið att han jämfört kartläggningar från 1994 och 2013. Uppgifterna från i höstas visar på stora förändringar till följd av vulkanisk aktivitet på havets botten. Sommaren 2005 ägde en jordskalvssvärm rum i samma område. Det är troligt att den skedde i samband med utbrottet.

Platsen ligger vid den sextioförsta breddgraden ungefär 40 mil sydväst om Islands sydvästspets, Reykjanes. Den så kallade Reykjanesryggen sträcker sig långt söderut i Atlanten och är ett av Islands argument i dispyter om naturtillgångar i området.

Så långt från land är informationen om jordskalv långt ifrån fullständig. Ármann Höskuldsson säger i Morgunblaðið att den enda mätutrustningen som är tillräckligt kraftfull för att upptäcka vulkanutbrott djupt under havsytan är den amerikanska marinens system för att följa ubåtar från andra länder:
"Vi vet att det på kontinentalsockeln har varit utbrott en till två gånger per århundrade, men samtidigt som vi kommer ut på djupet så vet vi desto mindre eftersom utbrottet aldrig kommer upp till ytan."
Här kan du läsa mer om tidigare okända undervattensutbrott.