fredag 27 juni 2014

Försvunnen oljetank tas inte upp ur Mývatn

Den oljetank som för tio år sedan gick förlorad i Mývatn blir kvar i sjön. Att försöka bärga tanken medför minst lika stora risker som om den får ligga kvar. Tanken har nu sjunkit 120 centimeter under sjöns sediment. En stor del av innehållet läckte förmodligen ut i samband med olyckan. Det skriver Umhverfisstofnun i ett pressmeddelande.

I november 2004 tappade en bogserbåt tillhörande Kísiliðjan, ett företag som utvann kiselgur ur Mývatn, en oljetank i sjön. Olyckan inträffade bara dagar innan utvinningen skulle upphöra. Att tanken saknades upptäcktes först när båten angjorde bryggan. Trots undersökningar kunde oljetanken inte hittas i det grumliga men grunda vattnet.

I maj i år gick dykare från Landhelgisgæslan ned i Mývatn för att söka efter tanken. Den hade då lokaliserats till en plats inom det område där båten tros ha tappat den. Oljetanken hade sjunkit avsevärt under de tio åren. Den ligger 1,2 meter under sjöns sediment.

Eftersom tanken inte grävts upp är det inte bevisat att den faktiskt har hittats. Inget tyder dock på att det skulle kunna vara något annat föremål som döljer sig på samma plats.

Oljetanken rymde 1 000 liter. När den föll i sjön tros den ha innehållit mellan 200 och 500 liter olja. Därför har den också betraktats som en tickande miljöbomb som skulle kunna förstöra det känsliga livet i Mývatn.

Nu har miljömyndigheten Umhverfisstofnun bestämt att tanken inte ska bärgas från sjöns botten. Beslutet är fattat i samråd med Landhelgisgæsla Íslands, Náttúrurannsóknastöðin við Mývatn och Skútustaðahreppur.

Att ta upp tanken vore förenat med stora risker. Det skulle kunna orsaka en oljeläcka. Samtidigt tyder mycket på att en hel del olja har läckt ut från tanken i takt med att den rostat. Det finns nämligen spår av rost i sediment i området. Eftersom ledningarna brast när tanken föll överbord tros olja ha runnit ut i sjön redan i samband med olyckan för tio år sedan.

Eftersom oljetanken sjunkit så djupt ned under sjöns botten anses sannolikheten för en katastrof vara liten. En åtgärdsplan för en eventuell läcka ska dock tas fram. Platsen ska dessutom övervakas regelbundet och utsläppsmätare ska placeras i Mývatn.

Här kan du läsa mer om den försvunna oljetanken.