måndag 16 juni 2014

Fortsatt monopol på båtturer i Jökulsárlón

En ny detaljplan för Jökulsárlóns östra sida skulle öppna för konkurrens om båtturer i glaciärlagunen. Men då markägarna inte släpper in några nya arrangörer behåller företaget Jökulsárlón ehf. sitt monopol. Västra sidan är inte tillåten att använda för seglingar. Situationen vid lagunen diskuterades nyligen i kommunfullmäktige i Hornafjörður.

Redan år 1985 gjordes de första båtturerna för turister i Jökulsárlón. Sedan dess har antalet besökare ökat stadigt. I år väntas närmare 300 000 personer besöka glaciärlagunen. Bolaget som driver verksamheten, Jökulsárlón ehf., arrangerar nu båtturer från april till november. Kaféet vid Jökulsárlón är nu öppet hela året med undantag för några dagar kring jul- och nyårshelgerna.

Jökulsárlón ehf. använder lagunens östra strand som bas för sin verksamhet. För tre år sedan började företaget Must Visit Iceland ehf. använda den västra stranden för båtturer i lagunen. Men seglingarna hade aldrig något tillstånd och stoppades förra året.

I dagens detaljplan finns det utrymme för fler byggnader och fler parkeringsplatser på den östra sidan. Från den västra stranden är det däremot inte tillåtet att arrangera seglingar. Kommunens förhoppning var att den nya detaljplanen för den östra sidan skulle släppa in fler arrangörer. Men för det måste samtliga markägare vara överens, och där vill inte Jökulsárlón ehf. släppa in några konkurrenter.

Ásgrímur Ingólfsson, kommunfullmäktigeledamot för Framstegspartiet i Hornafjörður, föreslog nyligen att företaget Ice Lagoon ehf. ändå skulle få använda den västra stranden för seglingar i Jökulsárlón. Han ansåg att företaget borde ha kunnat få ett tillstånd på samma grunder som företaget Fjallsárlón ehf. fått för båtturer i grannlagunen Fjallsárlón.

Självständighetspartiets Björn Ingi Jónsson underströk vikten av att kommunen höll sig till lagar och regler när det gäller att utfärda tillstånd. Eftersom det inte finns någon detaljplan för den västra stranden kunde den heller inte bli aktuell som bas för några seglingar. Beslutet i fullmäktige blev att inga fler tillstånd kunde beviljas.

Fjallsárlón ehf. fick efter ett beslut i kommunstyrelsen nyligen tillstånd till båtturer i Fjallsárlón till och med den 1 november i år. Om det enda tillståndet konkurrerade Ice Lagoon ehf. och Hvítárvatn ehf. Samtliga tre ansökningar uppfyllde kriterierna. Valet föll på Fjallsárlón ehf. eftersom kommunpolitikerna ansåg att företaget hade de mest detaljerade och ambitiösa planerna för sin verksamhet.

Kommunen har tidigare fått kritik från statsministerns departement om att tillstånd till Fjallsárlón inte utannonserats, utan bara tilldelats ett företag utan någon ansökningsprocess.

I dag kostar båtturer på Jökulsárlón 4 000 (för 30 till 40 minuter) till 6 500 (för en timme) isländska kronor. En båttur på Fjallsárlón kostar 5 500 kronor (för 45 minuter).

Här kan du läsa mer om Jökulsárlón.