tisdag 24 juni 2014

Framstegspartiet utestängs från nämnder i Reykjavík

Moskéutspelet gör att Framstegspartiet i Reykjavík nekas plats i flera nämnder. I stället tar den styrande koalitionen - som pekar ut partiet som främlingsfientligt - och Självständighetspartiet samtliga platser. Även i Ísafjörður blir Framstegspartiet utan plats i nämnder. Här får Ljus framtid en ordförandeplats - trots att partiet inte ens kom in i fullmäktige.

Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttirs utspel om ett moskéförbud samt en mängd uttalanden om muslimer och islam lade mediernas strålkastarljus på Framstegspartiet under valrörelsens sista vecka. Partiet gjorde sitt starkaste val i Reykjavík på fyrtio år och fick två representanter invalda i fullmäktige.

Men det politiska priset för de två mandaten tycks bli högt. Den nya majoriteten i kommunen - bestående av Socialdemokraterna, Ljus framtid, Gröna vänstern och Piratpartiet - har konsekvent tagit avstånd från Framstegspartiet. Efter moskéutspelet har partiet anklagats för att underblåsa fördomar och främlingsfientlighet.

När den nya koalitionen presenterades den 16 juni sade Gröna vänsterns Sóley Tómasdóttir till Vísir att de fyra partierna inte ansåg det lämpligt att bjuda in Framstegspartiet till några samarbeten. Innan något samarbete med Framstegspartiet kunde bli aktuellt var det enligt Sóley Tómasdóttir nödvändigt att partiet gjorde rent framför sin egen dörr:
"Jag tror att vi inom majoriteten är överens om att politiska partier ska tala om alla samhällsgrupper med respekt och uppskatta den mångfald som finns här."
Ställningstagandet medförde att Framstegspartiet blev utan representanter i de nämnder och styrelser där valresultatet inte ger dem rätt till representation. I de tio stadsdelsråden, inköpsrådet och hälsonämnden samt energibolaget Orkuveita Reykjavíkur och hamnbolaget Faxaflóahafnir har partiet ingen ordinarie företrädare. I stället gjorde majoriteten upp med Självständighetspartiet om fördelningen av platser.

Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir anklagade Självständighetspartiet för att ha sålt ut sin roll som oppositionsparti för några platser i styrelser och nämnder. Halldór Halldórsson, partiets ledare i Reykjavík, sade till RÚV att han ansåg det vara naturligt att ta chansen till fler platser. Det innebar inte att Självständighetspartiet på något sätt ställde upp på den styrande koalitionens politik.

Karl Garðarsson, alltingsledamot för Framstegspartiet, kritiserar majoritetens agerande. Han säger till Vísir att partiet inte alls har något behov av att göra rent framför den egna dörren och att såväl Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir som statsminister Sigmundur Davíð Gunnlaugsson varit tydliga i moskéfrågan:
"Jag tycker att detta är mycket tråkigt. Jag tycker att denna fråga luktar av en viss politisk rättrogenhet, det vill säga att borgmästaren Dagur B. Eggertsson och andra som är honom närstående stakar ut kursen för vilka frågor som får diskuteras i kommunen. Det tycker jag är mycket orimligt."
Björn Valur Gíslason, vice ordförande för Gröna vänstern, lovordar däremot majoritetens beslut att så långt som möjligt isolera Framstegspartiet. Under helgens partistyrelsemöte i Reykjavík sade han enligt Morgunblaðið att förra månadens kommunalval på sina håll gav anledning till oro. Därför ansåg han att det var viktigt att markera mot Framstegspartiet:
"Vi måste sätta målsättningen högre än vad som nu görs. Därför är det ett glädjeämne att det finns enighet om att utestänga politiker som bygger förslag på extremism. Jag anser att det tyder på politisk hälsa, styrka och ansvarsfulla politiker."
Det är inte bara i Reykjavík som Framstegspartiet förlorar viktiga platser. I Ísafjörður får partiet inga företrädare alls i nämnder. I stället får Ljus framtid en plats - trots att partiet inte fick något mandat i fullmäktige.

Vid valet fick lokalpartiet Í-listi íbúanna egen majoritet med 44 procent av rösterna och fem av nio mandat. Självständighetspartiet fick 32,3 procent och tre mandat och Framstegspartiet 15,6 procent och ett mandat. Med 8,2 procent saknades det några få röster för att Ljus framtid skulle få en plats.

Resultatet innebar att Självständighetspartiet och Framstegspartiet, som tidigare styrt kommunen, tvingades bort från makten. När det blev dags att välja nya representanter till nämnder blev Framstegspartiet utan. Daníel Jakobsson, Självständighetspartiets toppnamn i Ísafjörður, säger till Bæjarins Besta att ett sådant initiativ i så fall skulle ha kommit från Framstegspartiet.

Under förra mandatperioden delade Självständighetspartiet och Framstegspartiet lika på alla nämndplatser. Självständighetspartiet hade dock fyra mandat i kommunen men Framstegspartiet bara ett. Därför anser Daníel Jakobsson att Framstegspartiet inte kan anklaga den forna koalitionspartnern för att inte vilja dela med sig av makten.

Dela av med sig av makten på ett oväntat sätt gör dock Í-listinn. Benedikt Bjarnason, Ljus framtids toppnamn i kommunalvalet, blir ordförande för idrotts- och fritidsnämnden. Ett parti som saknar representation i fullmäktige får alltså ändå avgörande inflytande i en av kommunens nämnder. Kommunalrådet Arna Lára Jónsdóttir förklarar för Bæjarins Besta steget med att det finns ett starkt förtroende för Benedikt Bjarnason.

Här kan du läsa mer om den nya majoriteten i Reykjavík.