söndag 29 juni 2014

Fyra av fem islänningar semestrar på Island

Fyra av fem islänningar turistar i det egna landet under semestern. Hälften så många reser utomlands i sommar. Andelen som beger sig utanför landets gränser under semestern ökar - och det gör även andelen islänningar som genomför någon resa under sommaren. Det visar en undersökning om islänningarnas semestervanor utförd av MMR.

Hela 83,1 procent av islänningarna tillbringar hela eller delar av semestern på resande fot i hemlandet. Av dessa är det 31 procent som avser att semestra både på Island och utomlands. I MMR:s undersökning svarar 7,2 procent att de enbart tänker resa till utlandet på semestern medan 9,7 procent inte reser någonstans i sommar. Sammanlagt 38,2 procent firar alltså semester i utlandet.

Förra året svarade 82,8 procent att de skulle semestra på Island. Då uppgav 10,1 procent att de enbart skulle tillbringa semestern på hemorten. Ytterligare 35,2 procent skulle resa utomlands.

Bland höginkomsttagarna - personer med en månadslön på minst 800 000 isländska kronor - är det bara 2,3 procent som inte reser någonstans under semestern. I den gruppen tänker hela 43,7 procent resa utomlands och 90,7 procent turista i hemlandet.

Låg- och medelinkomsttagare stannar oftare hemma på semestern. De väljer också i större utsträckning att turista på Island än i utlandet.

Personer bosatta på landsbygden reser oftare runt Island än personer bosatta i Reykjavíkområdet. De föredrar i stället utlandsresor.

Bara 3,9 procent av Socialdemokraternas väljare stannar hemma hela semestern. Bland Självständighetspartiets sympatisörer uppger 12,8 procent att de inte tänker genomföra någon sommarresa.