söndag 15 juni 2014

HB Grandis intåg på börsen kopplas till marknadsmissbruk

Anbud på hela 5,7 procent av aktierna i fiskejätten HB Grandi visade sig vara falska. De som avstod från att köpa kunde följa aktiekursen sjunka under första dagarnas handel - och därmed själva undvika att förlora på affären. En missnöjd kund i Arion banki har nu anmält händelsen till Fjármálaeftirlitið som marknadsmissbruk. Banken tänker dock inte ändra sitt agerande, rapporterar Vísir.

Nyligen introducerades fiskejätten HB Grandi på den isländska börsen. Introduktionspriset för en aktie var 27,70 isländska kronor - en kurs som av flera analytiker ansågs vara för hög. Under de första dagarnas handel föll också kursen. Vid stängningsdags i fredags hade dock värdet stigit till 27,85 kronor.

Företagets introduktion på Reykjavíkbörsen kopplas nu till marknadsmissbruk. En missnöjd småsparare anser att den egna banken, Arion banki, har agerat oförsvarligt i samband med introduktionen. Anmälan utreds nu av Fjármálaeftirlitið.

Vísir berättar att anbud på hela 5,7 procent av aktierna i HB Grandi aldrig blev verklighet. Enligt isländsk lag är det förbjudet att lägga bud utan avsikt att genomföra dem.

Den som lade ett sådant bud på aktier i HB Grandi kunde alltså invänta börsintroduktionen, avvakta kursutvecklingen och bestämma sig för att inte genomföra affären när aktierna minskade i värde. Hade de i stället ökat i värde hade budet kunnat genomföras och den som stod bakom det plockat ut en vinst.

Börschefen Páll Harðarson säger till Vísir att det finns anledning att misstänka att det begåtts brott mot lagen om aktiehandel. Han kallar händelsen "gravallvarlig" och att det - om agerandet inte är brottsligt - rör sig om "dåliga affärsmetoder".

Arion banki, som skulle finansiera de aktieköp som inte genomfördes, har aldrig krävt kunder på att genomföra aktieaffärer. Halldór Bjarkar Lúðvígsson, som basar över investmentavdelningen, säger till Vísir att de anbud som inte genomfördes inte hade någon påverkan på aktiekursen. Av tradition har Arion banki heller inte tvingat kunder att stå fast vid anbud.

I praktiken innebär bankens agerande enligt Vísir att storkunder gynnas på småspararnas bekostnad. Genom aktiebolag med begränsat personligt ansvar kan storkunder lätt både få lån och avstå från att genomföra affärer. Det är betydligt svårare för en privatperson som får ett inbetalningskort hem från Arion banki.