tisdag 10 juni 2014

Island tar emot elva nya flyktingar

Fem homosexuella flyktingar från Zimbabwe, Uganda och Kamerun och en familj på sex personer från Afghanistan får en fristad på Island. Kommunerna som tar emot flyktingarna är Reykjavík och Hafnarfjörður. Beslutet har enligt ett pressmeddelande fattats av utrikesminister Gunnar Bragi Sveinsson och socialminister Eygló Harðardóttir.

Nyligen beslutade regeringen att ta emot tio till femton flyktingar från inbördeskrigets Syrien. För att kunna utnyttja sjukvårdens resurser är det sjuka eller skadade barn och deras familjer som ska få en permanent fristad på Island.

De senaste åren har dock det isländska flyktingmottagandet kännetecknats av att ge en fristad till ensamstående mödrar och hbtq-personer. De elva flyktingar som nu tas emot har valts ut enligt dessa kriterier. Bakom beslutet står socialminister Eygló Harðardóttir och utrikesminister Gunnar Bragi Sveinsson.

Det handlar dels om en familj från Afghanistan bestående av en änka och hennes fem barn. Kvinnan i familjen anses befinna sig i fara om hon skulle tvingas att stanna kvar i hemlandet. Familjen kommer att placeras i Hafnarfjörður. Dels gäller det fem homosexuella flyktingar - fyra män och en kvinna - från Zimbabwe, Uganda och Kamerun. I sina hemländer har de förföljts på grund av sin sexuella läggning. De får sina nya hem i Reykjavík.

Regeringen har nu meddelat FN:s flyktingorgan UNHCR att Island är redo att ta emot de elva flyktingarna. Ett principbeslut om mottagandet klubbades redan i höstas.

Här kan du läsa mer om mottagandet av flyktingar från Syrien.