fredag 6 juni 2014

Isländsk arbetslöshet sjunker mot rekordlåga nivåer

Arbetslösheten minskade på hela Island under april men framför allt i Reykjavíkområdet och på Suðurnes. Andelen islänningar som står utanför arbetsmarknaden är nu 4,1 procent, vilket är den lägsta siffran för året. Redan under maj räknar Vinnumálastofnun i en prognos med att arbetslösheten sjunker till rekordlåga nivåer för efterkristiden.

I april var arbetslösheten på Island 4,1 procent, en minskning med 0,4 procentenheter jämfört med mars i år. Det är årets lägsta siffra - men redan under maj tror Vinnumálastofnun att den minskar ytterligare tack vare många säsongsjobb inom fiskeindustrin och turistnäringen. Arbetslösheten väntas då sjunka till ned mot 3,7 procent, vilket skulle bli den lägsta siffran sedan Island drabbades av finanskrisen hösten 2008.

Minskningen i april kommer sedan arbetslösheten legat still på 4,5 procent tre månader i följd.

Sysselsättningen ökade i samtliga regioner, men mest i Reykjavíkområdet och på Suðurnes. Med en arbetslöshet på 7,1 procent (en minskning med 0,4 procentenheter jämfört med april) är Suðurnes alltjämt den hårdast drabbade regionen. I Reykjavíkområdet var arbetslösheten 4,3 procent (-0,4), Norðurland eystra 3,9 procent (-0,2), Suðurland 3,2 procent (-0,3), Vesturland 2,7 procent (-0,3), Norðurland vestra 2,5 procent (-0,3), Austurland 2,5 procent (-0,3) och Västfjordarna 2,3 procent (-0,2).

Tre isländska kommuner hade full sysselsättning under april: Kaldrananeshreppur i Västfjordarna, Skagabyggð i Norðurland vestra och Fljótsdalshreppur i Austurland.

Kvinnor är alltjämt arbetslösa i större utsträckning än män, 4,7 procent mot 3,7 procent. Ungdomsarbetslösheten - personer i åldern 18 till 24 år - uppskattas av Vinnumálastofnun till 4,3 procent.

Hälften av de arbetslösa har varit utan jobb i minst ett halvår.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.