onsdag 18 juni 2014

Ny bottennotering för isländsk arbetslöshet efter krisen

Arbetslösheten på Island var i maj bara 3,6 procent. Det är den lägsta siffran på nästan sex år - inte sedan finanskrisen drabbade landet hösten 2008 har andelen arbetslösa varit så låg. Vinnumálastofnun förutspår i en prognos att sysselsättningen kommer att fortsätta att öka under juni. Arbetslösheten väntas då sjunka till nya rekordnivåer.

I maj minskade arbetslösheten på Island med hela 0,5 procentenheter jämfört med april. Arbetslösheten är nu 3,6 procent. Det är den lägsta siffran sedan november 2008, då finanskrisens effekter ännu inte slagit med full kraft mot arbetsmarknaden. Det är också lägre än förra årets bottennotering på 3,8 procent från september.

Säsongsarbeten inom turistnäringen och fisket är den främsta förklaringen till den sjunkande arbetslösheten under sommarhalvåret. Vinnumálastofnun förutspår att den kommer att minska ytterligare under juni. Myndigheten räknar då med att andelen arbetslösa blir 3,2 till 3,5 procent. Förra året sjönk arbetslösheten med 0,4 procentenheter mellan maj och juni.

Den största nedgången skedde i den hårdast drabbade regionen, Suðurnes. I maj var arbetslösheten 5,7 procent jämfört med 7,1 procent i april, en minskning med 1,4 procentenheter. I Reykjavíkområdet var arbetslösheten 3,9 procent (-0,4), Norðurland eystra 3,3 procent (-0,6), Suðurland 2,5 procent (-0,7), Vesturland 2,5 procent (-0,2), Austurland 2,1 procent (-0,4), Västfjordarna 1,9 procent (-0,4) och Norðurland vestra 1,7 procent (-0,8).

Fyra kommuner hade under maj full sysselsättning: Árneshreppur och Kaldrananeshreppur i Västfjordarna, Skagabyggð i Norðurland vestra och Fljótsdalshreppur i Austurland. I ytterligare sex isländska kommuner fanns bara en person inskriven som arbetslös.

Arbetslösheten är alltjämt större bland kvinnor än bland män, 4,4 procent respektive 3 procent. Både ungdomsarbetslösheten och långtidsarbetslösheten minskar något. Av de islänningar som står utanför arbetsmarknaden har 52 procent varit utan jobb i minst ett halvår.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.