måndag 7 juli 2014

Bjarni Benediktsson vill sälja ut aktier i Landsbanki

Bjarni Benediktsson vill sälja av statens innehav i Landsbanki och få in privata ägare. Men ingen privat ägare ska få kontrollera mer än högst 20 procent av aktierna. Finansministern vill dessutom att staten behåller en andel på upp till 40 procent i banken. Bjarni Benediktssons syfte med en försäljning är att få in pengar till statskassan, rapporterar RÚV.

Den isländska staten äger i dag 97,9 procent av Landsbanki. Medan Íslandsbanki och Arion banki till största delen är i händerna på utländska fordringsägare har de många juridiska turerna kring gamla Landsbanki och Icesave gjort att ingen hittills vågat sig på att sälja banken. Alltinget har dock sedan tidigare gett klartecken för en utförsäljning av 30 procent av aktierna i Landsbanki.

Finansminister Bjarni Benediktsson säger till RÚV att han nu vill sälja ut statens majoritetspost i Landsbanki. Målet är dock att staten alltjämt ska vara den största enskilda ägaren. Han vill att staten behåller upp till 40 procent av aktierna i banken - och ingen privat ägare ska få kontrollera mer än högst 20 procent av Landsbanki:
"Jag anser att det är mycket viktigt att vi säljer en del av detta aktiekapital för att lätta den skuldbörda som statskassan står inför. Det togs lån för att kunna äga dessa aktier och det är förnuftigt att sälja aktierna."
Bjarni Benediktsson räknar också med en börsintroduktion av Landsbanki. Som skäl för att begränsa de privata ägarnas andelar säger han till RÚV att det handlar om "erfarenheter som vi har haft". Under åren före finanskraschen utnyttjade storägare bland annat bankerna för att få lån till egna och närstående bolag utan att sedvanliga riskbedömningar gjordes.

Övriga ägare i Landsbanki är gamla Landsbankis konkursbo med 1,3 procent och bankanställda med 0,8 procent.