måndag 7 juli 2014

Bremenport satsar miljoner på djuphamn i Finnafjörður

Om fyra år kan bygget av en jättelik djuphamn börja vid Gunnólfsvík i Finnafjörður på nordöstra Island. Med en sex kilometer lång kaj blir det möjligt att till och med dra i land oljeborrpallar i hamnen. Tyska Bremenport går in med 450 miljoner isländska kronor under de närmaste åren bara för att undersöka förutsättningarna. Men den sista bonden i fjorden vill inte få en jättehamn som granne.

Ända sedan planerna på att utvinna gas och olja i Drekasvæðið 30 mil nordost om halvön Langanes har kommunpolitikerna i Langanesbyggð och Vopnafjarðarhreppur drömt om att regionen ska utvecklas till ett isländskt oljecentrum. I dag står det klart att kommunerna förlorat den första dragkampen till Reyðarfjörður och Egilsstaðir - där det redan finns en stor hamn och en internationell flygplats.

De första bolagen som börjar leta olja och gas i Drekasvæðið anser att Þórshöfn och Vopnafjörður - tätorter i Langanesbyggð respektive Vopnafjarðarhreppur - helt enkelt är för små för att kunna erbjuda den grundläggande service som krävs. I stället väljer de alltså Reyðarfjörður och Egilsstaðir, som visserligen ligger längre bort men där all infrastruktur redan finns på plats.

Kommunpolitikernas stora drömmar har inte bara handlat om olja och gas. Islands nordöstra hörn ligger idealiskt till för seglingar över nordpolen, en rutt som inom de närmaste åren väntas bli allt vanligare. Tanken är att en djuphamn vid Gunnólfsvík i Finnafjörður ska inte bara kunna ta emot olja utan också fungera som ett nav för transporttrafiken. Här ska omlastning mellan fartyg på väg till Europa, Asien och Amerika ske.

Om hamnen skulle bli verklighet skulle den bli lika stor som hamnarna i Reykjavík, Akranes och Akureyri, men betydligt djupare. I planerna talas det om en sex kilometer lång kaj och omkring 400 arbetstillfällen. Djupet och längden gör att de allra största fartygen kan angöra hamnen. Dessutom är Finnafjörður så djup att det går att ta i land oljeborrpallar vid det planerade hamnområdet.

Det stora djupet och det gynnsamma geografiska läget är inte de enda argumenten som används för Finnafjörður. Vädret i regionen är stabilt och hamnen är isfri året runt.

Tyska Bremenport går under de närmaste åren in med 450 miljoner isländska kronor för att bättre undersöka förutsättningarna för ett hamnbygge i Finnafjörður. Nyligen undertecknades ett avtal mellan Bremenport, kommunerna Vopnafjarðarhreppur och Langanesbyggð och ingenjörsbyrån Efla. Både statsminister Sigmundur Davíð Gunnlaugsson och näringsminister Ragnheiður Elín Árnadóttir närvarade.

Miljöprövningen väntas börja år 2016. Om planerna blir verklighet kan bygget påbörjas år 2018. Den första etappen omfattar en 1,8 kilometer lång kaj till en kostnad av cirka 18 miljarder isländska kronor. En annan etapp omfattar en 1,2 kilometer lång kaj avsedd för att ta emot olja.

Vid Finnafjörður finns i dag flera ödegårdar samt en bondgård, Fell, som alltjämt är bebodd. Den mark som skulle tas i anspråk för hamnen kontrolleras av flera olika ägare.

Reimar Sigurjónsson, bonden på Fell, har vid boendemöten protesterat mot planerna - inte minst för att han och de andra markägarna under sex års detaljplanering aldrig kontaktats av kommunen. Han säger till Vísir att han befarar att hamnbygget skulle förstöra fjorden för all framtid:
"Jag är helt emot dessa arbeten och anser att de kommer att förstöra fjorden. Det är mycket som behöver has i åtanke i denna fråga och däribland är tänkbara effekter av föroreningar. Där offras mycket för litet när tiden går och vi kommer inte att kunna bo i en stillsam fjord efter detta."
Ólafur Steinarsson, avgående kommunchef i Langanesbyggð, säger till RÚV att inga undersökningar kommer att göras i strid mot markägarnas vilja.

Robert Howe, vd för Bremenport, säger i Morgunblaðið att det saknar betydelse att Finnafjörður ligger så långt från Reykjavík som det går att komma i en mycket avlägsen och glesbefolkad del av landet:
"Vi behöver energi, vi behöver slät mark och vi behöver ett bra seglingsområde. Finnafjörður är fullkomligt i dessa tre avseenden. Dessutom ligger den vid seglingsleden nord-öster och är isfri. Det innebär att platsen är unik på Island och den bästa för att utveckla ett nytt hamnområde."
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson säger i ett pressmeddelande att en djuphamn vid Finnafjörður är en historisk möjlighet för Island och en av många möjligheter som kommer att uppstå i samband med det ökade intresset för Arktis.