söndag 20 juli 2014

Dagens bonuscitat

"Det är sannolikt många som tycker att det är i sin ordning att hyra ut trerumsbostäder till privatpersoner för 185 000 kronor. Men om vi räknar in lön och köpkraft så ser alla som tänker en halv tanke att det inte går ihop sig."

Ásta Hafberg, styrelseledamot i hyresgästföreningen Samtök leigjenda á Íslandi, i Vísir om de allt högre hyrorna på bostadsmarknaden - läs mer här.