lördag 26 juli 2014

Förbud för besök till Askja - fortsatt risk för jordskredRisken för mindre jordskred vid Askja kommer att finnas kvar i åtminstone ett år. Men sannolikheten för större skred som orsakar flodvågor är liten. Almannavarnir fortsätter därför begränsa tillträdet till området. Den norra leden till Öskjuvatn hålls stängd och det är inte tillåtet att ge sig ut på sluttningarna som omger sjön.

Sent i måndags kväll föll ett jordskred i Öskjuvatn som tros vara det största på Island i modern tid. Marken rämnade på en 700 meter lång sträcka och 50 till 60 miljoner kubikmeter sten och grus föll i Öskjuvatn. Jordskredet fick vattenståndet i sjön att stiga med två meter. Det orsakade också flodvågor minst 50 meter höga.

Vattenmassorna var så kraftiga att de sköljde över den intilliggande kratersjön Víti, som är belägen 30 meter högre än Öskjuvatn. Om skredet hade inträffat mitt på dagen när det fanns badande besökare i Víti hade de sannolikt omkommit.

De senaste dagarna har experter undersökt terrängen vid Öskjuvatn. Almannavarnir uppger i ett pressmeddelande att det inte finns några tecken på att ett nytt skred lika stort som måndagens skulle vara nära förestående. Däremot tros området vara instabilt med stor risk för mindre ras i åtminstone ett år framåt.

Myndigheterna begränsar därför även i fortsättningen tillträdet till Askja. Den norra vandringsleden till Öskjuvatn hålls stängd och det blir inte tillåtet att gå på sjöns sluttningar. Däremot finns en led öppen till Víti. Under nätterna kommer dessutom höglandsvägen F894 att vara stängd för all trafik.

Här kan du läsa mer om jordskredet vid Askja och ovan kan du se ett inslag från RÚV om skredet.