fredag 11 juli 2014

Fortsatt risk för giftiga vulkangaser vid Sólheimajökull

Illustration: Veðurstofa Íslands
Vulkangaser är fortfarande en risk vid västra Sólheimajökull och glaciärälvarna Jökulsá á Sólheimasandi och Múlakvísl. Men den elektriska ledningsförmågan i översvämningarna från Kötlujökull minskar. Även jordskalven blir färre och svagare. Myndigheterna uppmanar dock alltjämt turister från att inte ge sig upp på Sólheimajökull eftersom läget snabbt kan förändras.

Översvämningar från Mýrdalsjökull fick i tisdags myndigheterna att höja beredskapen vid glaciären. Höga halter av giftgasen svavelväte ledde till att resenärer uppmanades att inte stanna till vid älvarna Múlakvísl och Jökulsá á Sólheimasandi i närheten av Vík í Mýrdal på sydkusten. Gasen kan orsaka irritation i ögon och slemhinnor.

Källan till översvämningarna var geotermiskt vatten som nådde älvarna genom Kötlujökull och Sólheimajökull, två utlöpare från Mýrdalsjökull. Nu har dock den elektriska ledningsförmågan i det vatten som når älvarna minskat, vilket innebär att andelen geotermiskt vatten sjunker. Även vattenståndet är på väg åter till normala nivåer.

Almannavarnir har dock alltjämt förhöjd beredskap i området. Turister uppmanas att inte ge sig upp på västra Sólheimajökull eller uppehålla sig vid glaciärtungan. Här finns inte bara de högsta koncentrationerna av vulkangaser - som till skillnad från svavelväte också kan vara luktlösa - utan också en risk för nya översvämningar som skulle kunna spola bort det som i nuläget är fast mark.

De senaste dagarna har fler jordskalv än vanligt registrerats. Majoriteten har haft sitt epicentrum nära Katla. Det finns dock inget som tyder på att skalven har något samband med vulkanisk aktivitet.

Jordskalven är grunda och svaga och kopplas ihop med tillströmningen av geotermiskt vatten. Dagens hittills kraftigaste skalv hade en magnitud på blygsamma 1,5 på richterskalan. Tendensen är att jordskalven nu tycks mattas av.

Turistnäringen har hittills inte följt myndigheternas rekommendation utan har fortsatt arrangera isklättring på Sólheimajökull.

Här kan du läsa mer om den förhöjda beredskapen vid Mýrdalsjökull.