torsdag 10 juli 2014

Framstegspartiet utan nämndplatser i Reykjanesbær

Framstegspartiet får inte några nämndplatser i Reykjanesbær. Inte heller får partiets företrädare närvara som observatörer vid nämndernas sammanträden. Däremot får Framstegspartiet en plats i kommunstyrelsen. Det räcker dock inte för att göra toppnamnet Kristinn Þór Jakobsson nöjt med majoritetens beslut.

Efter kommunalvalen den 31 maj i år har Framstegspartiet stoppats från nämndplatser i två kommuner, Reykjavík och Ísafjörður. I Reykjavík valde den styrande majoriteten att så långt som möjligt isolera Framstegspartiet efter en valrörelse som dominerades av utspelet om att stoppa moskébygget i kommunen. I Ísafjörður valde det styrande partiet att i stället bjuda in representanter för Ljus framtid - trots att partiet inte fick tillräckligt många röster för att ta plats i fullmäktige.

Reykjanesbær är den tredje storkommunen där Framstegspartiet blir utan nämndplatser. Kristinn Þór Jakobsson ville i första hand att partiet skulle få en betald representant i varje nämnd. Det röstades ned av Självständighetspartiet, Socialdemokraterna, Rak väg och Fri kraft med motiveringen att det skulle öka kommunens kostnader samtidigt som alla beslut går genom kommunstyrelsen.

I andra hand ville Kristinn Þór Jakobsson att Framstegspartiet skulle få obetalda företrädare i nämnderna. Det förslaget röstades ned av den styrande majoriteten, Socialdemokraterna, Rak väg och Fri kraft.

Framstegspartiet får däremot en plats i kommunstyrelsen. Varje gång en företrädare närvarar får den ersättning.

Kristinn Þór Jakobsson var inte nöjd med beslutet. I en reservation skriver han att samtliga partier i valrörelsen utlovade utökad demokrati och transparens. Att inte släppa in Framstegspartiet i nämnderna ansåg han inte vara förenligt med dessa löften.

I kommunalvalet i Reykjanesbær förlorade Självständighetspartiet makten. Partiet fick 36,5 procent av rösterna och fyra platser i fullmäktige. Socialdemokraterna fick 20,8 procent och två mandat, Rak väg 16,9 procent och två mandat, Fri kraft 15,3 procent och två mandat och Framstegspartiet 8 procent och ett mandat.

Här kan du läsa mer om hur Framstegspartiet stoppades i nämnderna i Reykjavík och Ísafjörður.