lördag 12 juli 2014

Giftig vulkangas orsakar akut hälsorisk vid Sólheimajökull

Den som befinner sig vid Jökulsá á Sólheimasandi eller vid västra Sólheimajökull utsätter sig för risker från giftiga vulkangaser. Inom loppet av en kvart kan luktsinnet försvinna och stor irritation drabba ögon och slemhinnor. Vinnueftirlitið uppmanar nu polisen att försöka få alla som jobbar vid glaciären att lämna den så länge översvämningarna pågår.

I tisdags höjde myndigheterna beredskapen vid Mýrdalsjökull sedan geotermiskt vatten från Katla nått glaciärälvarna Múlakvísl och Jökulsá á Sólheimasandi i närheten av Vík í Mýrdal på sydkusten. Samtidigt uppmättes förhöjda halter av giftiga vulkangaser. I onsdags uppmanades därför alla från att hålla sig borta från älvarna och västra Sólheimajökull.

Hittills har företagen som arrangerar isklättring på Sólheimajökull trots myndigheternas uppmaningar inte stoppat turerna. Vinnueftirlitið uppmanar nu polisen att se till så att ingen arbetar vid glaciären. Halterna av giftgaser i luften ligger långt över gränsvärdena. Därför anser myndigheten att ingen bör uppehålla sig längre stunder vid västra Sólheimajökull. Alla turistföretag ombeds också att informera alla gäster om situationen.

Under natten mot torsdagen var mängden svavelväte elva gånger över det tillåtna värdet. För den som utsätter sig för luft med så stor andel giftig gas är risken akut för stor irritation på slemhinnor och ögon. Dessutom slås luktsinnet ut - vilket är särskilt farligt eftersom svavelväte har en karakteristisk lukt av ruttna ägg.

Varningen gäller alla som befinner sig vid västra Sólheimajökull eller inom 100 meter från Jökulsá á Sólheimasandi i mer än en kvart. Om inga skydd för andningsvägar och ögon används finns en risk för permanenta skador. I extremt hög koncentration kan gasförgiftning leda till döden.

Även halterna av koldioxid och svaveldioxid ligger över gränsvärdena.

Inget tyder i dagsläget på att översvämningarna har samband med vulkanisk aktivitet vid Katla. Jordskalven under Mýrdalsjökull har mattats av, vilket kan vara ett tecken på att situationen är på väg att återgå till det normala.

Här kan du läsa mer om översvämningarna.