onsdag 9 juli 2014

Höjd beredskap vid Katla efter översvämningar

Illustration: Veðurstofa Íslands
Beredskapen höjdes i går vid Katla sedan stora mängder geotermiskt vatten nått älvarna Múlakvísl och Jökulsá á Sólheimasandi. Almannavarnir uppmanar resenärer att inte stanna vid vattendrag i området eftersom det finns risk för förgiftning av svavelväte. Jordskalven i Mýrdalsjökull är just nu de mest intensiva sedan Katlas utbrott år 2011.

I dag för tre år sedan, den 9 juli 2011, spolade översvämningar från Katla bort bron över Múlakvísl. Utbrottet var dock så litet och kortvarigt att det aldrig tog sig igenom Mýrdalsjökulls istäcke. Inom loppet av en vecka byggdes en provisorisk bro över älven. Den användes ända till den 3 juli i år, då trafiken släpptes fram på en ny tvåfilig bro över Múlakvísl.

Katla har inte haft något stort utbrott sedan 1918. Vid åtminstone tre tillfällen - 1955, 1999 och 2011 - har mindre vulkanutbrott ägt rum. Gemensamt för de tre är att de aldrig blivit synliga eftersom de varit så små att de inte lyckats nå igenom glaciärens istäcke. Samtliga utbrott har kopplats ihop med översvämningar och jordskalv.

Myndigheterna höjde i går beredskapen vid Katla sedan geotermiskt vatten nått Múlakvísl och Jökulsá á Sólheimasandi vid Vík í Mýrdal. Vattenståndet i älvarna har stigit sedan den 2 juli. Den elektriska ledningsförmågan i vattnet har också ökat, ett säkert tecken på att det rör sig om geotermiskt vatten och inte om vanligt smältvatten.

I dagsläget är det oklart varifrån vattnet härstammar. Med all säkerhet handlar det dock om geotermiskt vatten från Mýrdalsjökull. Det finns ett antal kalderor som är tänkbara källor för vattnet i Múlakvísl. När det gäller Jökulsá á Sólheimasandi är sannolikt Sólheimajökull - en utlöpare från Mýrdalsjökull - källan.

Experter flög i går kväll över Mýrdalsjökull för att se om några nya kalderor kunde upptäckas. Sikten var dock för dålig för att kunna göra några säkra observationer. Men det anses troligt att en eller flera kalderor kan ha uppstått i samband med översvämningarna.

I går kväll flyttade också Veðurstofa Íslands utrustningen som mäter vattenstånd och elektrisk ledningsförmåga från den provisoriska bron över Múlakvísl till den nya bron.

Almannavarnir uppmanar resenärer att inte uppehålla sig vid älvarna. I det geotermiska vattnet finns höga halter av svavelväte. Ämnet är giftigt och kan orsaka irritation i slemhinnor och ögon samt försämra luktsinnet. Koncentrationen av svavelväte är högre vid glaciärens fot och i exempelvis dalgångar, grottor och andra platser där genomströmningen av luft är begränsad. Där kan syrebristen få drabbade att svimma.

Lokalbefolkning har de senaste dagarna vid flera tillfällen kontaktat myndigheterna om en skarp lukt av svavelväte.

Jordskalvsaktiviteten vid Mýrdalsjökull är just nu den mest omfattande sedan Katlas utbrott 2011. Gårdagens kraftigaste skalv inträffade klockan 9.18 lokald tid och uppmättes till 3,0 på richterskalan. Skalven är grunda vilket är ytterligare ett tecken på att det handlar om geotermiskt vatten.

När vulkanutbrott är på väg brukar jordskalven börja på stora djup. Sedan rör de sig uppåt i berget och blir allt grundare i takt med att magman närmar sig ytan.

Att aktiviteten vid Katla ökar under sommarmånaderna i samband med att istäckets tyngd minskar något är vanligt. Det finns dock inget som tyder på att ett vulkanutbrott skulle vara nära förestående. Än så länge kan inte jordskalven kopplas ihop med magmarörelser.

Veðurstofa Íslands bedömer översvämningarna som begränsade, men räknar med att vattenstånden kommer att öka något under de närmaste dagarna. I nuläget finns inga tecken på att vattenmassorna skulle bli så stora att de skulle hota ringvägen. Läget kan dock förändras snabbt. Det är också ett av skälen till den höjda beredskapen vid Katla.

Här kan du läsa mer om Katla.