onsdag 23 juli 2014

Island ger 12 miljoner till FN:s hjälparbete i Gaza

Island ger 12 miljoner isländska kronor i bidrag till FN:s hjälparbete i Gaza. Pengarna ska gå till mat, vatten, skydd och sanitet men också till sjukvård och psykologiskt stöd till krigsdrabbade barn. Samtidigt fördömer FN-ambassadören Gréta Gunnarsdóttir våldet från bägge sidor i Gazakonflikten. Hon pekar dock ut Israels ockupation som orsaken till problemen i regionen.

Island ger efter ett beslut från utrikesminister Gunnar Bragi Sveinsson 12 miljoner kronor i bidrag till FN-organisationerna Unrwa och Unicef. Pengarna ska gå till hjälparbete i Gaza. De är enligt ett pressmeddelande öronmärkta för grundläggande stöd som skydd, sanitet, mat, vatten, sjukvård och psykologiskt stöd till krigsdrabbade barn.

I ett tal inför FN i går fördömde Gréta Gunnarsdóttir, Islands FN-ambassadör, våldet från bägge sidor i Gazakonflikten. Hon sade att orsaken till problemen var Israels ockupation som kränker palestiniernas mänskliga rättigheter. Ockupationen medförde enligt Gréta Gunnarsdóttir att palestinier saknar möjlighet att resa, att utbilda sig, att fritt uttrycka sina åsikter och att mötas. Hon påpekade även att den israeliska muren mot de palestinska områdena strider mot internationell rätt och att blockaden mot Gaza försämrar livsvillkoren för vanliga medborgare.

Gréta Gunnarsdóttir sade vidare att FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon måste agera för en vapenvila. Den vapenvilan måste i sin tur utgöra grunden för en fredlig lösning på konflikten. Första steget mot en tvåstatslösning måste enligt Gréta Gunnarsdóttir vara att FN ser till så att de resolutioner som antagits om Israel och Palestina faktiskt efterföljs.