torsdag 24 juli 2014

Island uppmanar Israel stoppa attackerna mot Gaza

Stoppa attackerna mot Gaza så att den nödställda civilbefolkningen omedelbart kan få humanitär hjälp. Det skriver statsminister Sigmundur Davíð Gunnlaugsson i ett brev till Israels regering. Socialdemokraterna går betydligt längre i sin kritik och uppmanar FN att införa sanktioner mot Israel enligt samma mönster som användes mot apartheidregimen i Sydafrika. Det kan också bli aktuellt att bryta de diplomatiska förbindelserna med Israel.

Island är alltjämt det enda västeuropeiska landet som har erkänt Palestina som en självständig stat. Från både vänster, höger och mitten talas det i alltinget om en tvåstatslösning som den enda framkomliga vägen i Mellanösternkonflikten. Det finns också en bred uppslutning bakom hållningen att det är Israels ockupation som är orsaken till konflikten.

När beslutet togs för snart tre år sedan föregicks det av amerikanska påtryckningar om att ett erkännande inte skulle gynna fredsprocessen och dessutom skada både Island och Palestina. Alltinget valde ändå att erkänna Palestina enligt de gränser som föregick sexdagarskriget år 1967. Vidare pekades PLO ut som palestiniernas legitima företrädare.

Utrikesminister Gunnar Bragi Sveinsson har de senaste dagarna uppmanat till vapenvila i konflikten. Han har fördömt attackerna både från Israel och Hamas. Nyligen beslutade regeringen att ge 12 miljoner isländska kronor i bistånd till FN:s hjälparbete i Gaza.

Även Sigmundur Davíð Gunnlaugsson vädjar nu i ett brev till Israels regering om att stoppa attackerna mot Gaza och omedelbart söka en vapenvila i konflikten. Statsministern skriver enligt ett pressmeddelande att Island ser med oro på det stora antalet civila offer för angreppen. Enbart genom ett stopp för krigshandlingarna från bägge sidor kan konflikten få en fredlig lösning.

Vidare skriver Sigmundur Davíð Gunnlaugsson att en vapenvila är nödvändig för att kunna bistå civilbefolkningen med humanitär hjälp. Han anser också att Israels angrepp mot Gaza väcker allvarliga frågor om brott mot internationell rätt och mänskliga rättigheter.

Socialdemokraterna i alltinget går betydligt längre i kritiken mot Israel. Parlamentarikerna skriver i ett uttalande att Israel har rätt till självförsvar, men att den aldrig kan rättfärdiga attacker på civila mål och vanliga medborgare. De kräver en omedelbar vapenvila följt av att Israel accepterar en fredlig tvåstatslösning. Vidare anser de att Israel måste upphöra med att tillskansa sig mark på Västbanken och i östra Jerusalem.

De pågående attackerna mot Gaza är enligt Socialdemokraterna en fortsättning på en lång serie av israeliskt våld mot det palestinska folket. Alltingsledamöterna tänker nu i utrikesnämnden lägga fram ett förslag på långtgående åtgärder riktade mot Israel. Målet är att Island på det internationella planet ska agera för att nå bred uppslutning om sanktioner.

Island ska inom ramarna för FN verka för att sanktioner mot Israel införs enligt samma mönster som sanktionerna mot apartheidregimen i Sydafrika. Det ska i första hand handla om ett förbud mot att sälja vapen till Israel, men också andra sanktioner kan bli aktuella. Socialdemokraterna vill också att Island agerar för att FN ska utreda om Israels attacker mot Gaza bryter mot internationell rätt och kan klassas som krigsförbrytelser.

Dessutom önskar de socialdemokratiska alltingsledamöterna att regeringen diskuterar striderna i Gaza med Islands närmaste samarbetspartner. Syftet är att skapa enighet om ett beslut att bryta de diplomatiska förbindelserna med Israel om inte angreppen mot Gaza upphör.

Dagur B. Eggertsson, socialdemokrat och borgmästare i Reykjavík, talade i går vid en manifestation på Ingólfstorg i Reykjavík. I anförandet refererade han till Olof Palmes tal från julen 1972 där den dåvarande statsministern fördömde de amerikanska bombningarna av Hanoi. Dagur B. Eggertsson ansåg att Israels attacker mot Gaza gick att jämställa med fascisternas bombningar av Guernica under inbördeskriget i Spanien år 1937.

På samma sätt som då menade Dagur B. Eggertsson nu att det var civilbefolkningen som fick betala priset. Attacker mot civila betraktade han som illdåd - och de som har ansvarat för dessa illdåd måste ställas inför rätta. Ett första krav måste enligt Dagur B. Eggertsson vara en omedelbar vapenvila där både Hamas och Israel går med på eldupphör, ett andra krav en undersökning om Israel gjort sig skyldigt till krigsförbrytelser, ett tredje krav ett fritt Palestina.

Här kan du läsa mer om Island och striderna i Gaza.