onsdag 9 juli 2014

Risk för Katlaflod - turister ombeds överge Sólheimajökull

Om översvämningarna vid Sólheimajökull ökar snabbt kan glaciärtungan sköljas bort och utsätta alla som befinner sig vid jökeln för stora risker. Räddningstjänsten och polisen i Hvolsvöllur uppmanar därför turister att undvika glaciären så länge den förhöjda beredskapen gäller. Turistnäringen uppmanas också att inte anordna några turer upp på glaciären.

Översvämningar från Mýrdalsjökull fick i går myndigheterna att höja beredskapen vid glaciären. Inget tyder i dagsläget på att Katla skulle vara på väg att få ett utbrott, utan det handlar om geotermiskt vatten som strömmar mot havet genom en öppning i jökeln.

Geotermiskt vatten för med sig höga halter av den giftiga gasen svavelväte. Myndigheterna uppmanade därför resenärer att inte stanna till vid älvarna Jökulsá á Sólheimasandi och Múlakvísl i närheten av Vík í Mýrdal på den isländska sydkusten. Gasen kan skada slemhinnor och ögon men också leda till svimning. Den känns igen genom sin svavellukt. Tecken på att halten av svavelväte är hög är att ögonen börjar svida.

Efter att ha flugit över Mýrdalsjökull i går kväll utökar nu myndigheterna enligt ett pressmeddelande den varning som utfärdades i går eftermiddag. Vattenmassor har samlat sig vid Sólheimajökulls fot, en av utlöparna från Mýrdalsjökull. Vilken eller vilka kalderor som är källan till översvämningarna är oklart.

Översvämningarna kan växa snabbt. I så fall riskerar delar av glaciärtungan att sköljas bort. Om så skulle ske befinner sig alla som uppehåller sig på Sólheimajökull i akut livsfara. Myndigheterna uppmanar därför turister att inte ge sig upp på glaciären. Uppmaningen gäller också de företag som arrangerar isklättring på Sólheimajökull.

Uppmaningen gäller så länge den förhöjda beredskapen vid Mýrdalsjökull anses vara nödvändig. Jordskalven har under dagen fortsatt vid Mýrdalsjökull. Det kraftigaste uppmättes till 2,0 på richterskalan.

Här kan du läsa mer om översvämningarna vid Mýrdalsjökull.