torsdag 10 juli 2014

Tåg mellan Reykjavík och Keflavík kan få premiär 2023

Illustration: Fluglestin
I januari 2023 kan snabbtåget mellan flygplatsen i Keflavík och Reykjavík bli verklighet och transportera fyra miljoner resenärer om året. Restiden ska bli mindre än 20 minuter. I en rapport beräknas biljettintäkterna första året till 10,5 miljarder isländska kronor. Av dessa svarar flygpassagerarna för den största delen. Snittpriset för en biljett väntas bli 2 600 kronor.

Tankar på en tågförbindelse mellan BSÍ i Reykjavík och flygplatsen i Keflavík har dykt upp vid ett antal tillfällen under de senaste årtiondena. Aldrig tidigare har dock planerna varit så nära att förverkligas som nu. Reykjavikurborg, Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum, Isavia, Kadeco, Landsbanki, Reitir, Ístak, Efla och Deloitte har gått ihop om att utreda förutsättningarna för Islands första järnväg avsedd för passagerartrafik. En första rapport presenterades i veckan.

Trafikvolymerna väntas enligt rapporten bli så stora att varken staten eller kommunerna behöver gå in med pengar. I stället kan bygget ske som ett privat initiativ. Redan från det fjärde året ska trafiken gå med vinst. Efter 22 år ska investerarna ha fått tillbaka sina pengar.

Kalkylen utgår från att fyra miljoner människor skulle resa med snabbtåget redan första året. Varannan flygresenär skulle då välja tåget. Resterande passagerare skulle använda tåget för att pendla mellan Reykjavík och Keflavík. Restiden beräknas till mellan 15 och 19 minuter.

Banans längd skulle bli 47 kilometer mellan Keflavík och Reykjavík. Sträckan mellan Hafnarfjörður och Reykjavík, som är tolv kilometer, skulle gå under jorden medan resten av järnvägen skulle gå ovan jord.

Sträckan skulle trafikeras av snabbtåg som har en toppfart på 250 kilometer i timmen. I rusningstid blir det kvartstrafik, övrig tid halvtimmestrafik. Tåget ska börja gå vid femtiden på morgonen och sluta vid ettiden på natten. För denna trafiknivå krävs fem tågset, varav ett fungerar som reserv, som tar 300 passagerare var. Den sammanlagda kapaciteten blir 2 400 passagerare i timmen.

Biljettpriset kommer att ligga mellan 800 och 3 800 isländska kronor för en enkel resa. Snittbiljetten beräknas kosta 2 600 kronor. De lägsta priserna kommer att betalas av pendlare med rabattkort, medan resenärer som köper enkelbiljetter får betala de högsta priserna.

Därför väntas flygpassagerare stå för hela 87 procent av intäkterna - trots att de bara utgör 57 procent av det totala antalet resenärer på sträckan. Antalet flygpassagerare uppskattas alltså till 2,3 miljoner om året, medan övriga 1,7 miljoner använder snabbtåget för att pendla mellan Keflavík och Reykjavík.

Snabbtåget är enligt rapporten inte bara försvarbart som investering. Det ger också flera positiva bieffekter som bättre miljö och färre bilolyckor. De samhällsekonomiska vinsterna beräknas enligt rapporten till totalt upp till 60 miljarder isländska kronor. Bygget öppnar också för ytterligare satsningar på kollektivtrafik i regionen.

En annan positiv effekt är att hela regionen tros bli mer attraktiv. Med bara en kvarts avstånd till Reykjavík tros det bli enklare att locka företag till Keflavík med omnejd.

Vid ett snabbt klartecken skulle förberedelserna kunna komma i gång redan under 2015. Järnvägen skulle sedan kunna börja trafikeras i januari 2023.

I rapporten föreslås att de nio intressenterna grundar ett aktiebolag för projektet. Det första uppdraget blir att utreda frågan vidare och bland annat granska alla osäkerhetsfaktorer. En sådan undersökning kan omfatta allt från effekterna av jordskalv på rälsen till noggrannare beräkningar för hur många som kommer att välja bort bil och buss för att ta tåget.

Här kan du läsa mer om snabbtågsplanerna.