torsdag 17 juli 2014

Utrikesministern: Inget isländskt EU-medlemskap på tio år

Inga nya EU-medlemmar på fem år. Så löd beskedet från EU-kommissionens nyvalde ordförande Jean-Claude Juncker. Utrikesminister Gunnar Bragi Sveinsson välkomnar uttalandet och ser det som ett bevis på att Island måste fokusera på en framtid utanför unionen. Men EU-anhängare tolkar inte Jean-Claude Junckers uttalande som att dörren är stängd för Island.

I dag är det fem år sedan Island ansökte om EU-medlemskap. Dagen innan hade en knapp majoritet av alltingets ledamöter röstat för en ansökan om inträde i unionen. Förhandlingarna gick dock inte alls på de rekordkorta 18 månader som dåvarande statsministern Jóhanna Sigurðardóttir hade räknat med. När den rödgröna regeringen frös förhandlingarna inför förra årets alltingsval hade varken de avgörande fiske- eller jordbruksfrågorna påbörjats.

Under valrörelsen utlovade både Självständighetspartiet och Framstegspartiet en folkomröstning om framtiden för Islands förhandlingar om EU-medlemskap. Efter valsegern drog regeringen tillbaka löftet och lade i stället fram ett förslag om att återkalla ansökan. Massiva protester och intern osämja - i synnerhet inom Självständighetspartiet - såg dock till så att regeringen lade förslaget på is.

Möjligen kommer Jean-Claude Junckers besked som en välkommen bakväg ut ur problemet för regeringspartierna. Visserligen finns det inget som tyder på att Island skulle gå med i EU inom de närmaste fem åren. Något sådant stöd finns varken i alltinget eller bland medborgarna. Men det gör det enklare för regeringen att undvika den politiskt känsliga frågan.

Utrikesminister Gunnar Bragi Sveinsson skriver i ett blogginlägg att han tror att det kommer att ta Jean-Claude Juncker mer än fem år att reda ut EU:s interna problem. Ett isländskt medlemskap skulle därför tidigast kunna bli aktuellt om tio år. Han skriver vidare att beskedet från EU-kommissionens ordförande är ett bakslag för ja-sidan:
"Debatten borde handla om hur vi själva kan bygga upp Island ytterligare snarare än att diskutera medlemskap i en union som har mångskiftande interna problem och förutser en lång tid för att förändra dem. Det duger inte att vänta efter något som inte kommer."
Björn Bjarnason, självständighetspartist och tidigare justitieminister, hävdar i Evrópuvaktin att Jean-Claude Junckers uttalande innebär att EU inte vill förhandla med Island under de närmaste fem åren. Visserligen sade han att de förhandlingar som pågår ska fullföljas. Men Islands förhandlingar har legat på is i ett och ett halvt år:
"Jean-Claude Juncker säger faktiskt till Islands regering, som har mandat till år 2017: Det kommer inte att talas med er! Bryssel säger faktiskt till islänningarna: Ni behöver inte återkalla ansökan. Den är självdöd!"
Björn Bjarnasons åsikt är att det inte längre finns något att folkomrösta om. Han skriver vidare att Sveriges utrikesminister Carl Bildt - som på Twitter deklarerade att han om det skulle bli aktuellt vill släppa in Island i EU under de närmaste fem åren - är "den enda politikern i Europa" som alltjämt bryr sig om Islands ansökan om inträde i unionen.

Árni Páll Árnason, ordförande för Socialdemokraterna, gör inte alls samma tolkning av Jean-Claude Junckers uttalande. Tvärtom anser han att det är viktigt att förhandlingarna fortsätter - och det kan de göra eftersom Islands status som kandidatland kvarstår. Han säger till Eyjan att Jean-Claude Junckers ståndpunkt understryker vikten av att inte bara lägga EU-frågan på is:
"Det är inte självklart att denna möjlighet alltid finns öppen när det passar oss. Därför har det betydelse att fortsätta processen. ... Denna regering har inte någon vision om hur den ska skapa någon annan ram för ekonomisk styrning på Island än den som finns i medlemskap i EU, så jag förstår inte hur i hela friden den skulle lägga detta åt sidan. Den borde mycket hellre undersöka om denna väg vore framkomlig, och om den visade sig oframkomlig då lägga den åt sidan. Det skapas ingen frid om att stänga vägar i onödan. Det är inte förnuftigt och det är inte i enlighet med en tydlig folkvilja."
Eiríkur Bergmann Einarsson är professor i statsvetenskap vid Háskólinn á Bifröst. Han säger till Vísir att han inte är helt säker på hur Jean-Claude Junckers hållning påverkar Island. Han är dock övertygad om att EU inte återupptar förhandlingarna förrän det finns ett starkt stöd för dem:
"Jag tror åtminstone att det vore helt uppenbart att EU skulle ha mycket svårt att gå vidare med ett medlemskapsavtal med Island utan att det här visar sig en mycket tydlig politisk vilja för att gå med i EU."
Här kan du läsa mer om Island och EU.